ADMICRO

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Đại Học

350 câu trắc nghiệm Đại cương về khoa học quản lý

350 câu trắc nghiệm Đại cương về khoa học quản lý

Đề cương ôn thi với 350 câu trắc nghiệm Đại cương về khoa học quản lý có đáp án được chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp bạn sinh viên hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

350 câu
1153 lượt thi
Xem chi tiết
190+ câu trắc nghiệm Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

190+ câu trắc nghiệm Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Tổng hợp và chia sẻ tài liệu ôn thi với 190+ câu trắc nghiệm Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng, đặc biệt là khối ngành Tâm lý sư phạm có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ hữu ích. Chúc các bạn đạt điểm số thật cao.

192 câu
2995 lượt thi
Xem chi tiết
ANYMIND360 / 1
758 câu trắc nghiệm Y sinh học di truyền

758 câu trắc nghiệm Y sinh học di truyền

Hi vọng với tài liệu ôn thi gồm 750+ câu hỏi trắc nghiệm Y sinh học di truyền có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành y - bác sĩ có thêm tư liệu tham khảo bổ ích và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp diễn ra.

758 câu
1772 lượt thi
Xem chi tiết
1350 câu trắc nghiệm Mô học đại cương

1350 câu trắc nghiệm Mô học đại cương

Tổng hợp và chia sẻ 1350 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Mô học đại cương có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành y - bác sĩ để bạn có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

1350 câu
2109 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA12
370 câu trắc nghiệm Địa lý du lịch Việt Nam

370 câu trắc nghiệm Địa lý du lịch Việt Nam

Chia sẻ tài liệu ôn thi với 370 câu trắc nghiệm Địa lý du lịch Việt Nam có đáp án dành cho các bạn sinh viên. Đây cũng là đề cương ôn tập hữu ích giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

370 câu
1024 lượt thi
Xem chi tiết
110+ câu trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân

110+ câu trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân

Tracnghiem.net tổng hợp và chia sẻ tài liệu ôn thi với 110+ câu trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành xã hội có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ hữu ích. Chúc các bạn đạt điểm số thật cao.

115 câu
305 lượt thi
Xem chi tiết
ADMICRO
80+ câu trắc nghiệm Điện công suất

80+ câu trắc nghiệm Điện công suất

Đề cương ôn thi với 80+ câu hỏi môn Điện công suất có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng , đặc biệt là chuyên ngành Điện tử hệ thống các kiến thức và ôn thi dễ dàng hơn.

81 câu
371 lượt thi
Xem chi tiết
330 câu trắc nghiệm Công nghệ Hàn

330 câu trắc nghiệm Công nghệ Hàn

Trắc nghiệm ôn thi với 330 câu hỏi môn Công nghệ Hàn có đáp án dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Cơ khí hệ thống các kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra!

330 câu
69 lượt thi
Xem chi tiết
350 câu trắc nghiệm Miễn dịch học

350 câu trắc nghiệm Miễn dịch học

Tài liệu ôn thi 350 câu hỏi trắc nghiệm Miễn dịch học có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây giúp cho các bạn sinh viên chuyên ngành Y có thêm tư liệu tham khảo để chuẩn bị cho kì thi sắp tới!

350 câu
2775 lượt thi
Xem chi tiết
200 câu trắc nghiệm Kỹ thuật môi trường

200 câu trắc nghiệm Kỹ thuật môi trường

Trắc nghiệm ôn thi với 200 câu hỏi môn Kỹ thuật môi trường có đáp án giúp các bạn có thêm tư liệu, hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho các kì thì diễn ra sắp tới và đạt được kết quả cao.

200 câu
82 lượt thi
Xem chi tiết
320+ câu trắc nghiệm Công nghệ sản xuất Dược phẩm

320+ câu trắc nghiệm Công nghệ sản xuất Dược phẩm

Đề cương ôn thi gồm 326 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ sản xuất Dược phẩm có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

326 câu
292 lượt thi
Xem chi tiết
1000 câu trắc nghiệm Bệnh học truyền nhiễm

1000 câu trắc nghiệm Bệnh học truyền nhiễm

Đề cương ôn thi gồm 1000 câu hỏi trắc nghiệm Bệnh học truyền nhiễm có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

1000 câu
284 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm Lịch sử các học thuyết kinh tế

Trắc nghiệm Lịch sử các học thuyết kinh tế

Đề cương ôn thi học kì với 180 câu trắc nghiệm Lịch sử các học thuyết kinh tế có đáp án dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

180 câu
712 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm Đại cương Y học lao động

Trắc nghiệm Đại cương Y học lao động

Đề cương ôn thi môn Đại cương Y học lao động gồm 270 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

270 câu
50 lượt thi
Xem chi tiết
270 câu trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo

270 câu trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo

Trắc nghiệm ôn thi với 270 câu hỏi môn Kỹ năng lãnh đạo có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành làm tư liệu ôn thi, đồng thời là trợ thủ đắc lực cho học viên cao học.

270 câu
367 lượt thi
Xem chi tiết
255 câu trắc nghiệm Kỹ thuật lạnh

255 câu trắc nghiệm Kỹ thuật lạnh

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Kỹ thuật lạnh gồm 255 câu có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

255 câu
242 lượt thi
Xem chi tiết
150+ câu trắc nghiệm Vi sinh đại cương

150+ câu trắc nghiệm Vi sinh đại cương

Đề cương ôn thi Vi sinh đại cương có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây sẽ là tài liệu ôn thi hữu ích dành cho các bạn sinh viên, nhằm giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo!

160 câu
1286 lượt thi
Xem chi tiết
1000+ câu Trắc nghiệm Huyết học - Truyền máu

1000+ câu Trắc nghiệm Huyết học - Truyền máu

Tài liệu ôn thi 1050 câu hỏi trắc nghiệm Huyết học - Truyền máu có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

1050 câu
695 lượt thi
Xem chi tiết
270 câu trắc nghiệm Răng - Hàm- Mặt

270 câu trắc nghiệm Răng - Hàm- Mặt

270 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Răng - Hàm- Mặt có đáp án nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

480 câu
815 lượt thi
Xem chi tiết
350 câu trắc nghiệm Địa lý kinh tế

350 câu trắc nghiệm Địa lý kinh tế

Bộ 350 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý kinh tế có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

350 câu
76 lượt thi
Xem chi tiết
160 câu trắc nghiệm Kỹ thuật mạch điện tử

160 câu trắc nghiệm Kỹ thuật mạch điện tử

Bộ 160 câu hỏi trắc nghiệm Kỹ thuật mạch điện tử có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

160 câu
43 lượt thi
Xem chi tiết
110+ câu trắc nghiệm Luật an sinh xã hội

110+ câu trắc nghiệm Luật an sinh xã hội

Tổng hợp 210 câu trắc nghiệm môn Luật an sinh xã hội (có đáp án) được chia sẻ dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật làm tư liệu tham khảo ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

116 câu
83 lượt thi
Xem chi tiết
1150 câu hỏi trắc nghiệm Bệnh lý học

1150 câu hỏi trắc nghiệm Bệnh lý học

Chia sẻ hơn 1150 câu hỏi trắc nghiệm Bệnh lý học có đáp án nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

1150 câu
138 lượt thi
Xem chi tiết
200+ câu trắc nghiệm Gây mê hồi sức

200+ câu trắc nghiệm Gây mê hồi sức

Chia sẻ hơn 200+ câu hỏi trắc nghiệm Gây mê hồi sức có đáp án nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

214 câu
165 lượt thi
Xem chi tiết
470 câu trắc nghiệm Chuẩn đoán hình ảnh

470 câu trắc nghiệm Chuẩn đoán hình ảnh

Chọn lọc và chia sẻ hơn 470 câu hỏi trắc nghiệm Chuẩn đoán hình ảnh có đáp án nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

470 câu
784 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm Nhập môn Internet và E-Learning

Trắc nghiệm Nhập môn Internet và E-Learning

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Nhập môn Internet và E-Learning có đáp án dành cho các bạn sinh viên các khối ngành làm tư liệu ôn tập, đồng thời là trợ thủ đắc lực cho học viên cao học.

50 câu
146 lượt thi
Xem chi tiết
220 câu trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động

220 câu trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động

Bộ 220 câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

220 câu
1164 lượt thi
Xem chi tiết
300 câu trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng

300 câu trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng

Bộ 300 câu trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng được chia sẻ dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao.

300 câu
209 lượt thi
Xem chi tiết
470 câu trắc nghiệm Điều dưỡng cơ bản

470 câu trắc nghiệm Điều dưỡng cơ bản

Chọn lọc và chia sẻ hơn 350 câu hỏi trắc nghiệm Điều dưỡng cơ bản có đáp án nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

470 câu
1804 lượt thi
Xem chi tiết
345 câu trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế

345 câu trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế

Chọn lọc và chia sẻ hơn 340+ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

345 câu
1063 lượt thi
Xem chi tiết
325 câu trắc nghiệm Truyền số liệu

325 câu trắc nghiệm Truyền số liệu

Bộ 325 câu hỏi trắc nghiệm Truyền số liệu có đáp án được tracnghiem.net chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

325 câu
1430 lượt thi
Xem chi tiết
500 câu trắc nghiệm Dinh dưỡng học

500 câu trắc nghiệm Dinh dưỡng học

Bộ 500 câu hỏi trắc nghiệm Dinh dưỡng học có đáp án được tracnghiem.net chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

500 câu
1600 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm Thiên văn học

Trắc nghiệm Thiên văn học

Sưu tầm và chia sẻ 40 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Thiên văn học có đáp án, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

40 câu
60 lượt thi
Xem chi tiết
290 câu trắc nghiệm Kỹ thuật thực phẩm

290 câu trắc nghiệm Kỹ thuật thực phẩm

Cùng ôn thi với bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm có đáp án mà tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

290 câu
131 lượt thi
Xem chi tiết
235 câu trắc nghiệm Vi sinh thực phẩm

235 câu trắc nghiệm Vi sinh thực phẩm

Chọn lọc và chia sẻ 230+ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Vi sinh thực phẩm có đáp án, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

235 câu
803 lượt thi
Xem chi tiết
130 câu trắc nghiệm Giáo dục nghề nghiệp

130 câu trắc nghiệm Giáo dục nghề nghiệp

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Giáo dục nghề nghiệp có đáp án được tracnghiem.net tổng hợp sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

130 câu
4 lượt thi
Xem chi tiết
485 câu trắc nghiệm môn Tâm lý y đức

485 câu trắc nghiệm môn Tâm lý y đức

Sưu tầm và chia sẻ hơn 485 câu trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Y học sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

485 câu
2039 lượt thi
Xem chi tiết
130 Câu hỏi trắc nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm

130 Câu hỏi trắc nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm

Sưu tầm và chia sẽ 130 Câu hỏi trắc nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm có đáp án, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

130 câu
167 lượt thi
Xem chi tiết
306 câu trắc nghiệm Kỹ thuật cảm biến

306 câu trắc nghiệm Kỹ thuật cảm biến

Cùng ôn thi với bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến có đáp án mà tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

306 câu
134 lượt thi
Xem chi tiết
690 câu trắc nghiệm Ký sinh trùng

690 câu trắc nghiệm Ký sinh trùng

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu ôn thi, tracnghiem.net chia sẽ đến các bạn bộ 690 trắc nghiệm Ký sinh trùng có đáp án dưới đây.

690 câu
3911 lượt thi
Xem chi tiết
243 câu trắc nghiệm Môi trường và con người

243 câu trắc nghiệm Môi trường và con người

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu liệu ôn thi, tracnghiem.net chia sẽ đến các bạn bộ câu trắc nghiệm Môi trường và con người có đáp án dưới đây.

243 câu
4821 lượt thi
Xem chi tiết
100+ Câu trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo

100+ Câu trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo có đáp án nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ kiến thức, để chuẩn bị cho kì thi sắp tới!

129 câu
545 lượt thi
Xem chi tiết
350+ Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ chế tạo máy

350+ Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ chế tạo máy

Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ chế tạo máy có đáp án này sẽ giúp cho các bạn sinh viên có thêm tư liệu ôn tập và thi cử đạt kết quả cao.

372 câu
2168 lượt thi
Xem chi tiết
340+ Câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu

340+ Câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu

Cùng ôn thi với 300+ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu có đáp án dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn cùng tham khảo

349 câu
506 lượt thi
Xem chi tiết
490 Câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học

490 Câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học

Chọn lọc 490 câu hỏi Trắc nghiệm môn Dân số học có đáp án được tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành có thêm tư liệu tham khảo!

490 câu
831 lượt thi
Xem chi tiết
60+ câu trắc nghiệm Giáo dục học đại cương

60+ câu trắc nghiệm Giáo dục học đại cương

Sưu tầm và chia sẻ 68 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục học đại cương có đáp án, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

68 câu
1580 lượt thi
Xem chi tiết
60+ câu trắc nghiệm Phân tích kinh doanh

60+ câu trắc nghiệm Phân tích kinh doanh

Sưu tầm và chia sẻ 60 câu hỏi trắc nghiệm Phân tích kinh doanh có đáp án, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

66 câu
152 lượt thi
Xem chi tiết
60 câu trắc nghiệm Phân tích báo cáo tài chính

60 câu trắc nghiệm Phân tích báo cáo tài chính

Sưu tầm và chia sẻ 60 câu hỏi trắc nghiệm Phân tích báo cáo tài chính có đáp án, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

60 câu
142 lượt thi
Xem chi tiết
810+ câu trắc nghiệm Tai - Mũi - Họng

810+ câu trắc nghiệm Tai - Mũi - Họng

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu ôn thi, tracnghiem.net chia sẽ đến các bạn bộ 800+ trắc nghiệm Tai - Mũi - Họng có đáp án dưới đây.

811 câu
303 lượt thi
Xem chi tiết
264 câu trắc nghiệm Bảo hiểm đại cương

264 câu trắc nghiệm Bảo hiểm đại cương

Sưu tầm hơn 260+ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Bảo hiểm đại cương có đáp án đầy đủ, nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ kiến thức, để chuẩn bị cho kì thi sắp tới!

264 câu
123 lượt thi
Xem chi tiết
100+ câu trắc nghiệm Kế toán máy

100+ câu trắc nghiệm Kế toán máy

Cùng ôn thi với bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán máy có đáp án mà tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

110 câu
127 lượt thi
Xem chi tiết
900 câu trắc nghiệm môn Quản lý thuế

900 câu trắc nghiệm môn Quản lý thuế

tracnghiem.net sưu tầm và chia sẽ hơn 900 câu trắc nghiệm Quản lý thuế có đáp án chi tiết dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, để chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

900 câu
52 lượt thi
Xem chi tiết
135 câu trắc nghiệm môn Thủy khí

135 câu trắc nghiệm môn Thủy khí

Cùng ôn thi với bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí có đáp án mà tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

135 câu
467 lượt thi
Xem chi tiết
270+ câu trắc nghiệm Thiết kế cầu đường hầm giao thông

270+ câu trắc nghiệm Thiết kế cầu đường hầm giao thông

Sưu tầm hơn 270+ câu hỏi trắc nghiệm Thiết kế cầu đường hầm giao thông có đáp án đầy đủ, nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ kiến thức, để chuẩn bị cho kì thi sắp tới!

271 câu
1 lượt thi
Xem chi tiết
400+ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử

400+ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử

Ôn thi với 400+ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

443 câu
649 lượt thi
Xem chi tiết
100+ câu trắc nghiệm Giao tiếp trong kinh doanh

100+ câu trắc nghiệm Giao tiếp trong kinh doanh

Cùng ôn thi với bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giao tiếp trong kinh doanh có đáp án mà tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

102 câu
1665 lượt thi
Xem chi tiết
135 câu trắc nghiệm Hệ thống thông tin quản lý

135 câu trắc nghiệm Hệ thống thông tin quản lý

tracnghiem.net sưu tầm và chia sẽ hơn 135+ câu trắc nghiệm Hệ thống thông tin quản lý có đáp án chi tiết dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, để chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

135 câu
691 lượt thi
Xem chi tiết
150+ câu trắc nghiệm môn SPSS

150+ câu trắc nghiệm môn SPSS

Mời các bạn cùng tham khảo bộ 150+ câu trắc nghiệm ôn thi môn SPSS có đáp án chi tiết dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, để chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

168 câu
1399 lượt thi
Xem chi tiết
200 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức

200 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức

Cùng tracnghiem.net ôn thi với 200 câu hỏi trắc nghiệm Hành vi tổ chức có đáp án dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

200 câu
2603 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm môn Toán tài chính

Trắc nghiệm môn Toán tài chính

Bộ trắc nghiệm môn Toán tài chính có đáp án được tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành có thêm tư liệu tham khảo!

54 câu
81 lượt thi
Xem chi tiết
300+ Câu trắc nghiệm môn Cơ học đất

300+ Câu trắc nghiệm môn Cơ học đất

Sưu tầm 300+ câu hỏi trắc nghiệm Cơ học đất có đáp án được tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

306 câu
117 lượt thi
Xem chi tiết
385 câu trắc nghiệm Vật liệu kỹ thuật

385 câu trắc nghiệm Vật liệu kỹ thuật

Ôn thi với 380+ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu kỹ thuật có đáp án dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

385 câu
447 lượt thi
Xem chi tiết
200 câu trắc nghiệm Quan hệ công chúng (Pr)

200 câu trắc nghiệm Quan hệ công chúng (Pr)

Sưu tầm và chia sẻ bộ câu hỏi trắc nghiệm Quan hệ công chúng có đáp án dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

200 câu
838 lượt thi
Xem chi tiết
278 câu trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ

278 câu trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ

Cùng ôn tập với 278 câu trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án mà tracnghiem.net đã sưu tầm dưới đây, hi vọng đây sẽ là đề cương ôn thi thật hữu ích giúp các bạn củng cố lại kiến thức, chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới đạt kết quả tốt.

278 câu
5136 lượt thi
Xem chi tiết
230 câu hỏi trắc nghiệm Kiểm toán căn bản

230 câu hỏi trắc nghiệm Kiểm toán căn bản

Cùng tracnghiem.net ôn thi với 220 câu hỏi trắc nghiệm Kiểm toán có đáp án dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

230 câu
2297 lượt thi
Xem chi tiết
550+ Câu trắc nghiệm Dịch tễ học

550+ Câu trắc nghiệm Dịch tễ học

Sưu tầm 550+ Câu trắc nghiệm Dịch tễ học có đáp án đầy đủ, nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ kiến thức, để chuẩn bị cho kì thi sắp tới!

567 câu
1204 lượt thi
Xem chi tiết
1000+ câu Trắc nghiệm Y học cổ truyền

1000+ câu Trắc nghiệm Y học cổ truyền

Sưu tầm 1000 Câu trắc nghiệm Y học cổ truyền có đáp án đầy đủ, nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ kiến thức, để chuẩn bị cho kì thi sắp tới!

1170 câu
336 lượt thi
Xem chi tiết
1300+ Câu trắc nghiệm Vi sinh vật

1300+ Câu trắc nghiệm Vi sinh vật

tracnghiem.net sưu tầm và chia sẻ hơn 1300+ Câu trắc nghiệm Vi sinh vật có đáp án dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

1350 câu
778 lượt thi
Xem chi tiết
1477 Câu trắc nghiệm Nhi khoa

1477 Câu trắc nghiệm Nhi khoa

Bộ 1450+ câu hỏi trắc nghiệm Nhi khoa có đáp án được tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

1477 câu
371 lượt thi
Xem chi tiết
168 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị thương mại

168 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị thương mại

Sưu tầm và chia sẻ bộ câu hỏi trắc nghiệm Quản trị thương mại có đáp án dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

168 câu
77 lượt thi
Xem chi tiết
700+ câu trắc nghiệm Da Liễu

700+ câu trắc nghiệm Da Liễu

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu ôn thi, tracnghiem.net chia sẽ đến các bạn bộ 651 trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án dưới đây.

713 câu
309 lượt thi
Xem chi tiết
480 Câu trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư

480 Câu trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu ôn thi môn Quản lý dự án đầu tư, tracnghiem.net chia sẽ đến các bạn bộ trắc nghiệm có đáp án dưới đây.

480 câu
159 lượt thi
Xem chi tiết
390+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa lí dược

390+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa lí dược

Bộ 390+ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Hóa lí dược có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Dược tham khảo, hy vọng giúp các bạn có thêm tài liệu ôn thi, đạt kết quả tốt cho kì thi sắp tới!

392 câu
1127 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm Toán cao cấp C3

Trắc nghiệm Toán cao cấp C3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Toán cao cấp C3 có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng có thêm tài liệu tham khảo phong phú và ôn thi một cách dễ dàng hơn.

82 câu
52 lượt thi
Xem chi tiết
525 câu trắc nghiệm môn Toán rời rạc

525 câu trắc nghiệm môn Toán rời rạc

Bộ 525 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Toán rời rạc có đáp án dưới đây sẽ là tài liệu ôn tập hữi ích dành cho các bạn sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

525 câu
1631 lượt thi
Xem chi tiết
250+ Câu trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí

250+ Câu trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí

Nhằm giúp cho các bạn sinh viên có thêm tài liệu ôn tập, tracnghiem.net đã sưu tầm và chia sẽ 250+ Câu trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí có đáp án dưới đây. Hy vọng giúp sinh viên củng cố lại kiến thức và nghiên cứu sâu hơn!

293 câu
738 lượt thi
Xem chi tiết
100 câu hỏi trắc nghiệm Vật liệu điện

100 câu hỏi trắc nghiệm Vật liệu điện

tracnghiem.net sưu tầm và chia sẻ hơn 100 Câu trắc nghiệm môn Vật liệu điện có đáp án dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

100 câu
lượt thi
Xem chi tiết
860 Câu trắc nghiệm môn Hóa phân tích

860 Câu trắc nghiệm môn Hóa phân tích

tracnghiem.net sưu tầm và chia sẻ hơn 860 Câu trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

860 câu
924 lượt thi
Xem chi tiết
228 câu trắc nghiệm môn Quản trị Logistics

228 câu trắc nghiệm môn Quản trị Logistics

Sưu tầm và chia sẻ hơn 230+ câu trắc nghiệm Quản trị Logistics (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Quản trị sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

228 câu
2383 lượt thi
Xem chi tiết
380 câu trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng

380 câu trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng

Nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị ôn thi đạt kết quả cao, tracnghiem.net chia sẻ đến bạn bộ 380 câu trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo.

380 câu
1302 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm ôn thi môn Toán kinh tế

Trắc nghiệm ôn thi môn Toán kinh tế

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo, tracnghiem.net xin chia sẻ bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Toán kinh tế có đáp án dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

54 câu
202 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm Toán cao cấp C1

Trắc nghiệm Toán cao cấp C1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Toán cao cấp C1 có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng có thêm tài liệu tham khảo phong phú và ôn thi một cách dễ dàng hơn.

100 câu
451 lượt thi
Xem chi tiết
500 câu trắc nghiệm Phương pháp nghiên cứu khoa học

500 câu trắc nghiệm Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bộ 500 câu trắc nghiệm ôn thi Phương pháp nghiên cứu khoa học có đáp án sẽ giúp cho các bạn sinh viên có thêm tư liệu ôn tập và thi cử đạt kết quả cao.

500 câu
1312 lượt thi
Xem chi tiết
2500+ câu trắc nghiệm Sinh lý học

2500+ câu trắc nghiệm Sinh lý học

Tổng hợp và chia sẻ 2500+ câu trắc nghiệm Sinh lý học có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành y - bác sĩ để bạn có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

2509 câu
1321 lượt thi
Xem chi tiết
1300+ câu trắc nghiệm môn Kinh tế học đại cương

1300+ câu trắc nghiệm môn Kinh tế học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Kinh tế học đại cương có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành kinh tế làm tư liệu ôn thi, đồng thời là trợ thủ đắc lực cho học viên cao học.

1372 câu
687 lượt thi
Xem chi tiết
265 câu trắc nghiệm môn Đại số tuyến tính

265 câu trắc nghiệm môn Đại số tuyến tính

Bộ 265 câu trắc nghiệm ôn thi môn Đại số tuyến tính có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng ôn thi dễ dàng hơn. Mời các bạn tham khảo!

265 câu
1362 lượt thi
Xem chi tiết
850 câu trắc nghiệm môn Hóa học đại cương

850 câu trắc nghiệm môn Hóa học đại cương

Sưu tầm và chia sẻ hơn 850 câu trắc nghiệm môn Hóa học đại cương (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

850 câu
1115 lượt thi
Xem chi tiết
1350 Câu trắc nghiệm môn Sinh học đại cương

1350 Câu trắc nghiệm môn Sinh học đại cương

Tổng hợp và chia sẻ đến các bạn ngân hàng câu trắc nghiệm ôn thi môn Sinh học đại cương có đáp án dành cho các bạn sinh viên, nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

1346 câu
6443 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm môn Toán cao cấp A1

Trắc nghiệm môn Toán cao cấp A1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Toán cao cấp A1 có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng ôn thi dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

122 câu
240 lượt thi
Xem chi tiết
2000 câu trắc nghiệm Nội khoa cơ sở

2000 câu trắc nghiệm Nội khoa cơ sở

Tổng hợp và chia sẻ 2000 câu trắc nghiệm Nội khoa cơ sở có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành y - bác sĩ để bạn có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

2000 câu
550 lượt thi
Xem chi tiết
210 câu trắc nghiệm môn Luật cạnh tranh

210 câu trắc nghiệm môn Luật cạnh tranh

Tổng hợp 210 câu trắc nghiệm môn Luật cạnh tranh (có đáp án) được chia sẻ dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật làm tư liệu tham khảo ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

210 câu
408 lượt thi
Xem chi tiết
1730 câu trắc nghiệm Nội ngoại cơ sở

1730 câu trắc nghiệm Nội ngoại cơ sở

Tổng hợp và chia sẻ 1700+ câu trắc nghiệm Nội ngoại cơ sở có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành y - bác sĩ để bạn có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

1730 câu
134 lượt thi
Xem chi tiết
150 câu trắc nghiệm môn Luật so sánh

150 câu trắc nghiệm môn Luật so sánh

Cập nhật hơn 150 câu trắc nghiệm môn Luật so sánh có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

150 câu
114 lượt thi
Xem chi tiết
1800+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa Sinh

1800+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa Sinh

Nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành ôn thi đạt kết quả cao, tracnghiem.net chia sẻ đến bạn 1800+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa Sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

1868 câu
7182 lượt thi
Xem chi tiết
195 câu trắc nghiệm Luật tố tụng dân sự

195 câu trắc nghiệm Luật tố tụng dân sự

Chọn lọc và cập nhật hơn 195 câu trắc nghiệm môn Luật tố tụng dân sự có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

195 câu
720 lượt thi
Xem chi tiết
190 câu trắc nghiệm môn Luật ngân hàng

190 câu trắc nghiệm môn Luật ngân hàng

tracnghiem.net chia sẻ đến các bạn sinh viên chuyên ngành Luật bộ 190 câu trắc nghiệm môn Luật ngân hàng để bạn có thêm tư liệu ôn thi đạt kết quả cao.

190 câu
1203 lượt thi
Xem chi tiết
260 câu trắc nghiệm môn Luật đầu tư

260 câu trắc nghiệm môn Luật đầu tư

Sưu tầm và chia sẻ hơn 260 câu trắc nghiệm Luật đầu tư có đáp án dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

260 câu
197 lượt thi
Xem chi tiết
230 câu trắc nghiệm môn Luật tài chính

230 câu trắc nghiệm môn Luật tài chính

Cùng tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật tài chính có đáp án dưới đây, hi vọng sẽ trở thành nguồn tài liệu bổ ích giúp các bạn học tập và nghiên cứu một cách tốt nhất

230 câu
101 lượt thi
Xem chi tiết
360 câu trắc nghiệm Luật lao động

360 câu trắc nghiệm Luật lao động

Chọn lọc và cập nhật hơn 360 câu trắc nghiệm môn Luật lao động có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

359 câu
1079 lượt thi
Xem chi tiết
244 câu trắc nghiệm Luật bảo hiểm

244 câu trắc nghiệm Luật bảo hiểm

Sưu tầm 245 câu trắc nghiệm Luật bảo hiểm có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

244 câu
254 lượt thi
Xem chi tiết
220 câu trắc nghiệm Toán cao cấp A2

220 câu trắc nghiệm Toán cao cấp A2

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Toán cao cấp A2 có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng có thêm tài liệu tham khảo phong phú và ôn thi một cách dễ dàng hơn.

220 câu
119 lượt thi
Xem chi tiết
290 câu trắc nghiệm môn Luật Du lịch

290 câu trắc nghiệm môn Luật Du lịch

Nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao, tracnghiem.net chia sẻ đến bạn bộ 290 câu trắc nghiệm môn Luật du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

290 câu
437 lượt thi
Xem chi tiết
523 câu trắc nghiệm môn Vật lý đại cương

523 câu trắc nghiệm môn Vật lý đại cương

500+ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Vật lý đại cương sẽ là đề cương ôn thi hữu ích dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng ôn thi môn đại cương dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

523 câu
520 lượt thi
Xem chi tiết
385 câu trắc nghiệm Luật môi trường

385 câu trắc nghiệm Luật môi trường

Sưu tầm và chia sẽ 385 câu trắc nghiệm môn Luật Môi trường có đáp án dành cho các bạn sinh viên ôn thi nhằm đạt kết quả cao nhất.

382 câu
555 lượt thi
Xem chi tiết
320 câu trắc nghiệm môn Luật hiến pháp

320 câu trắc nghiệm môn Luật hiến pháp

Sưu tầm 320 câu hỏi trắc nghiệm Luật Hiến pháp có đáp án, dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi, sẽ giúp bạn hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

320 câu
2259 lượt thi
Xem chi tiết
300+ câu trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp

300+ câu trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp

Sưu tầm và chia sẽ 300+ câu trắc nghiệm môn Luật Doanh nghiệp có đáp án dành cho các bạn sinh viên ôn thi nhằm đạt kết quả cao nhất.

308 câu
1963 lượt thi
Xem chi tiết
370 câu trắc nghiệm Quản lý bán hàng

370 câu trắc nghiệm Quản lý bán hàng

Tổng hợp và chia sẻ 370 câu trắc nghiệm Quản lý bán hàng có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,... để bạn có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

370 câu
1181 lượt thi
Xem chi tiết
290+ Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh quốc tế

290+ Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh quốc tế

Sưu tầm và chia sẽ 296 câu trắc nghiệm môn Quản trị kinh doanh quốc tế có đáp án dành cho các bạn sinh viên ôn thi nhằm đạt kết quả cao nhất.

294 câu
981 lượt thi
Xem chi tiết
310 câu trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp

310 câu trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp

Sưu tầm và chia sẻ hơn 310 câu trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Kế toán hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

310 câu
265 lượt thi
Xem chi tiết
260 câu trắc nghiệm Thủ tục hải quan

260 câu trắc nghiệm Thủ tục hải quan

Chia sẻ hơn 260 câu trắc nghiệm Thủ tục hải quan có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.

260 câu
1123 lượt thi
Xem chi tiết
210 câu trắc nghiệm Định giá tài sản

210 câu trắc nghiệm Định giá tài sản

Chia sẻ 210 câu trắc nghiệm định giá tài sản có đáp án dành cho các bạn sinh viên ôn thi nhằm đạt kết quả cao nhất.

210 câu
511 lượt thi
Xem chi tiết
467 câu trắc nghiệm Xác suất thống kê

467 câu trắc nghiệm Xác suất thống kê

Chia sẻ hơn 467 câu trắc nghiệm Xác suất thống kê có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.

467 câu
2624 lượt thi
Xem chi tiết
300 câu trắc nghiệm Tổng quát viễn thông

300 câu trắc nghiệm Tổng quát viễn thông

Sưu tầm và chia sẻ hơn 300 câu trắc nghiệm Tổng quát viễn thông (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

300 câu
351 lượt thi
Xem chi tiết
190 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngoại thương

190 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngoại thương

Sưu tầm và chia sẻ hơn 190 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngoại thương (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kinh tế, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

190 câu
2308 lượt thi
Xem chi tiết
600 câu trắc nghiệm Pháp luật kinh tế

600 câu trắc nghiệm Pháp luật kinh tế

Sưu tầm và chia sẻ hơn 600 câu trắc nghiệm Pháp luật kinh tế (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Kinh tế sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

600 câu
1429 lượt thi
Xem chi tiết
110 câu trắc nghiệm môn Quản trị dịch vụ

110 câu trắc nghiệm môn Quản trị dịch vụ

Sưu tầm và chia sẻ hơn 110 câu trắc nghiệm Quản trị dịch vụ (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Quản trị sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

110 câu
167 lượt thi
Xem chi tiết
215 câu trắc nghiệm môn Quản trị xuất nhập khẩu

215 câu trắc nghiệm môn Quản trị xuất nhập khẩu

Sưu tầm và chia sẻ hơn 215 câu trắc nghiệm Quản trị xuất nhập khẩu (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Quản trị sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

215 câu
485 lượt thi
Xem chi tiết
900 câu trắc nghiệm Quản trị dự án

900 câu trắc nghiệm Quản trị dự án

Tổng hợp 900 câu trắc nghiệm Quản trị dự án có đáp án hay nhất dành cho các bạn sinh viên ôn thi đạt kết quả cao nhất. Mời các các bạn tham khảo!

900 câu
686 lượt thi
Xem chi tiết
290+ câu trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

290+ câu trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tổng hợp hơn 300 câu ôn thi trắc nghiệm Chủ nghĩa xã hội khoa học sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Xã hội khoa học sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

298 câu
20779 lượt thi
Xem chi tiết
945 câu trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán

945 câu trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán

Sưu tầm và chia sẻ hơn 945 câu trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Ngân hàng sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

945 câu
1108 lượt thi
Xem chi tiết
300 câu trắc nghiệm Kế toán công

300 câu trắc nghiệm Kế toán công

Với hơn 300 câu trắc nghiệm Kế toán công (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành kế toán sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

300 câu
336 lượt thi
Xem chi tiết
280 câu trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp

280 câu trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp

Với hơn 280 câu trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp (có đáp án) dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

280 câu
205 lượt thi
Xem chi tiết
790 câu trắc nghiệm Thương mại điện tử

790 câu trắc nghiệm Thương mại điện tử

Tổng hợp 755 câu trắc nghiệm Thương mại điện tử có đáp án chia sẻ đến các bạn sinh viên khối Thương mại tham khảo, ôn tập kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

790 câu
5395 lượt thi
Xem chi tiết
550 câu hỏi trắc nghiệm Thương mại quốc tế

550 câu hỏi trắc nghiệm Thương mại quốc tế

Bộ 550 câu hỏi trắc nghiệm Thương mại quốc tế dành cho các sinh viên chuyên ngành Thương mại tham khảo, ôn tập khi thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

541 câu
277 lượt thi
Xem chi tiết
340 câu trắc nghiệm Chi tiết máy

340 câu trắc nghiệm Chi tiết máy

Tổng hợp và chia sẻ hơn 340 câu trắc nghiệm Chi tiết máy nhằm giúp các bạn sinh viên khối ngành Kỹ thuật có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

338 câu
154 lượt thi
Xem chi tiết
999 câu trắc nghiệm Giải phẫu bệnh

999 câu trắc nghiệm Giải phẫu bệnh

Hi vọng với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu bệnh sẽ giúp các bạn chuyên ngành Y học có thêm tài liệu tham khảo và ôn thi đạt kết quả cao.

999 câu
1075 lượt thi
Xem chi tiết
2330 câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng

2330 câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng dành cho các sinh viên và kỹ sư khối ngành xây dựng tham khảo, ôn tập khi thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

2330 câu
19 lượt thi
Xem chi tiết
996 câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu đại cương

996 câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu đại cương

Chia sẻ 1000 câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu đại cương - có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Y học ôn thi đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

996 câu
3023 lượt thi
Xem chi tiết
950+ câu trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng an ninh

950+ câu trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng an ninh

950+ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh sẽ là tài liệu ôn thi hữu ích dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng ôn thi môn Giáo dục quốc phòng an ninh dễ dàng hơn. Chúc các bạn đạt kết quả thật cao.

989 câu
2510 lượt thi
Xem chi tiết
1400+ câu hỏi trắc nghiệm Dược lý

1400+ câu hỏi trắc nghiệm Dược lý

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Dược lý dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Y học ôn thi đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

1413 câu
964 lượt thi
Xem chi tiết
215 câu trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình

215 câu trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình

Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật hôn nhân gia đình dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao.

215 câu
904 lượt thi
Xem chi tiết
240+ câu trắc nghiệm Luật đất đai

240+ câu trắc nghiệm Luật đất đai

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Đất đai dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi nhằm đạt kết quả cao.

243 câu
667 lượt thi
Xem chi tiết
645 câu trắc nghiệm Luật dân sự

645 câu trắc nghiệm Luật dân sự

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Dân sự dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao.

643 câu
873 lượt thi
Xem chi tiết
660 câu trắc nghiệm Lịch sử Đảng

660 câu trắc nghiệm Lịch sử Đảng

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Lịch sử Đảng được tracnghie.net tổng hợp sẽ là tài liệu ôn tập dành cho các bạn sinh viên, giúp bạn ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao.

660 câu
22649 lượt thi
Xem chi tiết
1100+ câu trắc nghiệm Triết học

1100+ câu trắc nghiệm Triết học

Bộ câu hỏi ôn thi trắc nghiệm có đáp án dưới đây được tracnghiem.net tổng hợp nhằm phục vụ cho các bạn sinh viên đang cần tài liệu ôn thi kết thúc học phần môn triết học đúng và gần sát nội dung thi. Hy vọng đây là tài liệu ôn tập thật hữu ích dành cho các bạn.

1190 câu
20160 lượt thi
Xem chi tiết
460 câu trắc nghiệm Tâm lý học

460 câu trắc nghiệm Tâm lý học

Với hơn 460 câu ôn thi trắc nghiệm tâm lý học có đáp án sẽ là đề cương ôn thi thật hữu ích dành cho các bạn sinh viên, giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

460 câu
13370 lượt thi
Xem chi tiết
340 câu trắc nghiệm Logic học

340 câu trắc nghiệm Logic học

Chia sẻ 340 câu trắc ôn thi trắc nghiệm logic học có đáp án dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao.

340 câu
7450 lượt thi
Xem chi tiết
130 câu trắc nghiệm Lịch sử văn minh thế giới

130 câu trắc nghiệm Lịch sử văn minh thế giới

Bộ 130 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Lịch sử văn minh thế giới sẽ là đề cương ôn thi thật hiệu quả dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức đã học chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần sắp diễn ra.

130 câu
6828 lượt thi
Xem chi tiết
420 câu trắc nghiệm Luật hành chính

420 câu trắc nghiệm Luật hành chính

Hơn 420 câu hỏi trắc nghiệm Luật Hành chính dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao.

420 câu
1424 lượt thi
Xem chi tiết
320 câu trắc nghiệm Luật hình sự

320 câu trắc nghiệm Luật hình sự

Cập nhật 320 câu trắc nghiệm Luật Hình sự có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

320 câu
998 lượt thi
Xem chi tiết
500+ câu trắc nghiệm Luật kinh doanh

500+ câu trắc nghiệm Luật kinh doanh

Bộ 500+ câu trắc nghiệm Luật Kinh doanh được chia sẻ dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao.

504 câu
3694 lượt thi
Xem chi tiết
700 câu trắc nghiệm Luật Kinh tế

700 câu trắc nghiệm Luật Kinh tế

Tổng hợp 700 câu trắc nghiệm Luật Kinh tế được chia sẻ dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật làm tư liệu tham khảo ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

699 câu
365 lượt thi
Xem chi tiết
920+ câu trắc nghiệm Luật giáo dục

920+ câu trắc nghiệm Luật giáo dục

Tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành luât cho thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối khóa sắp đến.

921 câu
547 lượt thi
Xem chi tiết
180 câu trắc nghiệm Xã hội học

180 câu trắc nghiệm Xã hội học

Mời các bạn cùng tham khảo Bộ câu hỏi ôn thi trắc nghiệm xã hội học có đáp án được tracnghiem.net tổng hợp. Bộ câu hỏi sẽ là tài liệu ôn tập hiệu quả dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức đã học chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần sắp diễn ra.

180 câu
2144 lượt thi
Xem chi tiết
700 câu hỏi trắc nghiệm An toàn điện

700 câu hỏi trắc nghiệm An toàn điện

Tổng hợp 700 câu trắc nghiệm An toàn điện có đáp án, giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị có kì thì sắp tới.

697 câu
620 lượt thi
Xem chi tiết
250 câu trắc nghiệm Kỹ thuật nhiệt

250 câu trắc nghiệm Kỹ thuật nhiệt

Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm Kỹ thuật Nhiệt dành cho sinh viên đại học, cao đẳng thuộc khối ngành kỹ thuật ôn thi kết thúc học phần hiệu quả.

250 câu
1148 lượt thi
Xem chi tiết
250 câu trắc nghiệm Kỹ thuật điện

250 câu trắc nghiệm Kỹ thuật điện

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kỹ thuật điện có đáp án giúp các bạn ôn tập và củng cố thêm kiến thức nhằm đạt kết quả cao nhất cho kì thi sắp đến.

250 câu
107 lượt thi
Xem chi tiết
500 câu trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động

500 câu trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động

Bộ đề thi trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động có đáp án dành cho các bạn sinh viên đang theo học khối ngành kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật xây dựng có thêm tư liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

500 câu
492 lượt thi
Xem chi tiết
330 câu trắc nghiệm Tin học đại cương

330 câu trắc nghiệm Tin học đại cương

500+ câu hỏi trắc nghiệm của môn Tin Học Đại Cương bao gồm Kỹ năng sử dụng máy tính, máy tính cơ bản, soạn thảo văn bản Word, câu hỏi trắc nghiệm excel giúp các bạn sinh viên ôn tập tốt môn Tin Học Đại Cương

330 câu
1962 lượt thi
Xem chi tiết
500 câu trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam

500 câu trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam

Bộ 500 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án sẽ là tài liệu ôn tập hiệu quả nhất giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho kì thi kết thúc học phần sắp đến.

500 câu
38004 lượt thi
Xem chi tiết
700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng

700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng

Chia sẻ 700 câu trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng nhằm giúp bạn trau dồi vốn kiến thức chung nhất về nghiệp vụ ngân hàng.

700 câu
1586 lượt thi
Xem chi tiết
250 câu trắc nghiệm Tín dụng ngân hàng

250 câu trắc nghiệm Tín dụng ngân hàng

Chia sẻ hơn 250 câu trắc nghiệm Tín dụng ngân hàng có đáp án dành cho các bạn sinh viên giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

250 câu
653 lượt thi
Xem chi tiết
500 câu trắc nghiệm Tài chính ngân hàng

500 câu trắc nghiệm Tài chính ngân hàng

Hi vọng với "Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tài chính ngân hàng" có đáp án sẽ giúp cho các bạn sinh viên khối ngành ngân hàng ôn tập và thi cử đạt kết quả cao.

498 câu
192 lượt thi
Xem chi tiết
500+ câu trắc nghiệm Thị trường tài chính

500+ câu trắc nghiệm Thị trường tài chính

500+ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Thị trường tài chính dành cho các bạn sinh viên khối ngành kinh tế nhằm giúp bạn ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao.

510 câu
958 lượt thi
Xem chi tiết
460 câu trắc nghiệm Tài chính công

460 câu trắc nghiệm Tài chính công

Tổng hợp 460 câu trắc nghiệm Tài chính công có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành Tài chính - Ngân hàng để bạn có thêm tư liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

460 câu
709 lượt thi
Xem chi tiết
550+ câu trắc nghiệm Tài chính quốc tế

550+ câu trắc nghiệm Tài chính quốc tế

Chia sẻ 375 câu trắc nghiệm Tài chính quốc tế dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Tài chính nhằm giúp bạn ôn tập chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần đạt kết quả cao.

558 câu
895 lượt thi
Xem chi tiết
777 câu trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp

777 câu trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp

Cập nhật 777 câu trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Tài chính ôn thi đạt kết quả cao.

777 câu
788 lượt thi
Xem chi tiết
1550+ câu trắc nghiệm Tài chính tiền tệ

1550+ câu trắc nghiệm Tài chính tiền tệ

Bộ 1550+ câu hỏi trắc nghiệm Tài chính tiền tệ có đáp án sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành tài chính có thêm tài liệu ôn tập.

1589 câu
8252 lượt thi
Xem chi tiết
170 câu trắc nghiệm Kế toán quốc tế

170 câu trắc nghiệm Kế toán quốc tế

Bộ trắc nghiệm Kế toán quốc tế có đáp án giúp bạn SV chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán có thêm tài liệu ôn thi.

170 câu
180 lượt thi
Xem chi tiết
500 câu trắc nghiệm Kế toán thuế

500 câu trắc nghiệm Kế toán thuế

Bộ trắc nghiệm 300 Kế toán thuế có đáp án giúp bạn SV chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán có thêm tài liệu ôn thi.

500 câu
828 lượt thi
Xem chi tiết
250 câu trắc nghiệm Kế toán ngân hàng

250 câu trắc nghiệm Kế toán ngân hàng

Bộ 250 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán ngân hàng có đáp án giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán và Tài chính có thêm tài liệu học tập cũng như ôn thi đạt kết quả cao.

250 câu
788 lượt thi
Xem chi tiết
535 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán tài chính

535 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán tài chính

Bộ 535 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán tài chính có đáp án giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán và Tài chính có thêm tài liệu học tập cũng như ôn thi đạt kết quả cao.

535 câu
2811 lượt thi
Xem chi tiết
350 câu trắc nghiệm Kế toán quản trị

350 câu trắc nghiệm Kế toán quản trị

Bộ 350 câu trắc nghiệm Kế toán quản trị có đáp án mà tracnghiem.net tổng hợp sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán có thêm tài liệu tham khảo

350 câu
1747 lượt thi
Xem chi tiết
300+ câu trắc nghiệm Kinh tế môi trường

300+ câu trắc nghiệm Kinh tế môi trường

Với hơn 300+ câu trắc nghiệm Kinh tế môi trường (có đáp án) dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

307 câu
319 lượt thi
Xem chi tiết
450 câu trắc nghiệm Kinh tế phát triển

450 câu trắc nghiệm Kinh tế phát triển

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế phát triển - có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành kinh tế có thêm tư liệu học tập bổ ích.

450 câu
2216 lượt thi
Xem chi tiết
140 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng

140 câu trắc nghiệm Kinh tế lượng

Tuyển chọn hơn 100+ câu trắc nghiệm Kinh tế lượng trọng tâm - có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.

140 câu
684 lượt thi
Xem chi tiết
500 câu trắc nghiệm Kinh tế quốc tế

500 câu trắc nghiệm Kinh tế quốc tế

Tracnghiem.net tổng hợp và chia sẻ đến các bạn 500 câu trắc nghiệm Kinh tế quốc tế sẽ (có đáp án) giúp cho các bạn có thêm nguồn tài liệu ôn thi bổ ích và đạt kết quả cao, đặc biệt các bạn thuộc chuyên ngành Kinh tế học.

497 câu
3330 lượt thi
Xem chi tiết
810 câu trắc nghiệm Quản trị Sản xuất

810 câu trắc nghiệm Quản trị Sản xuất

Với hơn 810 câu trắc nghiệm Quản trị Sản xuất (có đáp án) dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

807 câu
535 lượt thi
Xem chi tiết
640 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

640 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

Với 580 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,... có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

639 câu
2392 lượt thi
Xem chi tiết
493 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị Tài chính

493 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị Tài chính

Với 493 câu trắc nghiệm Quản trị Tài chính được chia sẻ nhằm giúp các bạn sinh viên khối ngành Tài chính - Ngân hàng có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

493 câu
1080 lượt thi
Xem chi tiết
520 câu trắc nghiệm Quản trị Nguồn nhân lực

520 câu trắc nghiệm Quản trị Nguồn nhân lực

Tổng hợp đa dạng những câu hỏi trắc nghiệm Quản trị Nguồn nhân lực có đáp án hay nhất giúp các bạn ôn thi đạt kết quả cao.

520 câu
6054 lượt thi
Xem chi tiết
470 câu trắc nghiệm Quản trị Chiến lược

470 câu trắc nghiệm Quản trị Chiến lược

Tổng hợp 470 câu trắc nghiệm Quản trị chiến lược có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,... để bạn có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

470 câu
4158 lượt thi
Xem chi tiết
200+ câu trắc nghiệm Quản trị Chất lượng

200+ câu trắc nghiệm Quản trị Chất lượng

Chia sẻ hơn 200+ câu trắc nghiệm Quản trị Chất lượng dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế, Marketing,... để bạn ôn tập, hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

246 câu
3520 lượt thi
Xem chi tiết
620 câu trắc nghiệm Thanh toán Quốc tế

620 câu trắc nghiệm Thanh toán Quốc tế

Chia sẻ hơn 620 câu trắc nghiệm Thanh toán Quốc tế - có đáp án sẽ giúp cho các bạn sinh viên khối ngành ngân hàng có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao.

615 câu
2813 lượt thi
Xem chi tiết
750 câu trắc nghiệm Quản trị học

750 câu trắc nghiệm Quản trị học

Với 750 câu trắc nghiệm Quản trị học được chia sẻ nhằm giúp các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

750 câu
26231 lượt thi
Xem chi tiết
1400+ câu trắc nghiệm Kinh tế Vi mô

1400+ câu trắc nghiệm Kinh tế Vi mô

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Kinh tế vi mô có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành kinh tế làm tư liệu ôn thi, đồng thời là trợ thủ đắc lực cho học viên cao học.

1428 câu
9466 lượt thi
Xem chi tiết
1500 câu trắc nghiệm Kinh tế Vĩ mô

1500 câu trắc nghiệm Kinh tế Vĩ mô

Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Kinh tế Vĩ mô dành cho sinh viên đại học, cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, và đặc biệt còn là trợ thủ đắc lực cho học viên ôn thi cao học.

1497 câu
5814 lượt thi
Xem chi tiết
420 câu trắc nghiệm Marketing căn bản

420 câu trắc nghiệm Marketing căn bản

Bộ câu trắc nghiệm ôn thi môn Marketing căn bản với hệ thống câu hỏi ôn tập trắc nghiệm dành cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành marketing, kinh doanh, kinh tế quốc tế. Chúc các bạn đạt kết quả thật cao.

419 câu
24249 lượt thi
Xem chi tiết
1200 câu trắc nghiệm Pháp luật đại cương

1200 câu trắc nghiệm Pháp luật đại cương

1200 câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng ôn thi môn Pháp Luật Đại Cương dễ dàng hơn.

1198 câu
37809 lượt thi
Xem chi tiết
1000 câu trắc nghiệm Kinh tế chính trị

1000 câu trắc nghiệm Kinh tế chính trị

Tổng hợp câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Kinh tế chính trị có đáp án mới nhất giúp các bạn ôn thi đạt kết quả cao.

998 câu
22164 lượt thi
Xem chi tiết
830 câu trắc nghiệm Nguyên lý Kế toán

830 câu trắc nghiệm Nguyên lý Kế toán

Bộ câu hỏi ôn thi trắc nghiệm ôn thi thi Nguyên lý Kế toán có đáp án sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn củng cố thêm kiến thức nhằm đạt kết quả cao nhất cho kì thi sắp đến.

829 câu
9948 lượt thi
Xem chi tiết
1000+ câu trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

1000+ câu trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Bộ 1000 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích giúp bạn sinh viên chuẩn bị tốt cho kì thi sắp đến đạt kết quả cao.

1090 câu
25772 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA9
ADMICRO