ADMICRO

500 câu trắc nghiệm Kế toán thuế

Bộ trắc nghiệm Kế toán thuế (kèm đáp án) giúp bạn có thêm tài liệu ôn thi dễ dạng hơn. Để kiểm tra kiến thức đã ôn, các bạn có thể tạo bài test theo từng phần có giới hạn thời gian hoặc chọn tạo đề thi ngẫu nhiên để giúp củng cố lại kiến thức đã ôn. Chúc các bạn thành công!

500 câu
908 lượt thi

Chọn hình thức trắc nghiệm (25 câu/30 phút)

Chọn phần

ZUNIA9
AANETWORK