ADMICRO

170 câu trắc nghiệm Kế toán quốc tế

Bộ trắc nghiệm Kế toán quốc tế có đáp án giúp bạn có thêm tài liệu ôn thi dễ dạng hơn. Để kiểm tra kiến thức, các bạn có thể tạo bài test theo từng phần có giới hạn thời gian hoặc chọn tạo đề ngẫu nhiên để kiểm tra lại kiến thức đã ôn. Chúc các bạn đạt kết quả thật cao trong kì thi sắp đến.

170 câu
235 lượt thi

Chọn hình thức trắc nghiệm (30 câu/45 phút)

Chọn phần

ZUNIA9
AANETWORK