ADMICRO

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Kế toán - Kiểm toán

100+ câu trắc nghiệm Kế toán máy

100+ câu trắc nghiệm Kế toán máy

Cùng ôn thi với bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán máy có đáp án mà tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

110 câu
137 lượt thi
Xem chi tiết
230 câu hỏi trắc nghiệm Kiểm toán căn bản

230 câu hỏi trắc nghiệm Kiểm toán căn bản

Cùng tracnghiem.net ôn thi với 220 câu hỏi trắc nghiệm Kiểm toán có đáp án dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

230 câu
2672 lượt thi
Xem chi tiết
ADSENSE / 1
310 câu trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp

310 câu trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp

Sưu tầm và chia sẻ hơn 310 câu trắc nghiệm Kế toán doanh nghiệp (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Kế toán hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

310 câu
339 lượt thi
Xem chi tiết
300 câu trắc nghiệm Kế toán công

300 câu trắc nghiệm Kế toán công

Với hơn 300 câu trắc nghiệm Kế toán công (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành kế toán sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

300 câu
416 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA12
280 câu trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp

280 câu trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp

Với hơn 280 câu trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp (có đáp án) dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

280 câu
247 lượt thi
Xem chi tiết
170 câu trắc nghiệm Kế toán quốc tế

170 câu trắc nghiệm Kế toán quốc tế

Bộ trắc nghiệm Kế toán quốc tế có đáp án giúp bạn SV chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán có thêm tài liệu ôn thi.

170 câu
234 lượt thi
Xem chi tiết
ADMICRO
500 câu trắc nghiệm Kế toán thuế

500 câu trắc nghiệm Kế toán thuế

Bộ trắc nghiệm 300 Kế toán thuế có đáp án giúp bạn SV chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán có thêm tài liệu ôn thi.

500 câu
903 lượt thi
Xem chi tiết
250 câu trắc nghiệm Kế toán ngân hàng

250 câu trắc nghiệm Kế toán ngân hàng

Bộ 250 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán ngân hàng có đáp án giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán và Tài chính có thêm tài liệu học tập cũng như ôn thi đạt kết quả cao.

250 câu
949 lượt thi
Xem chi tiết
535 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán tài chính

535 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán tài chính

Bộ 535 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán tài chính có đáp án giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán và Tài chính có thêm tài liệu học tập cũng như ôn thi đạt kết quả cao.

535 câu
3071 lượt thi
Xem chi tiết
350 câu trắc nghiệm Kế toán quản trị

350 câu trắc nghiệm Kế toán quản trị

Bộ 350 câu trắc nghiệm Kế toán quản trị có đáp án mà tracnghiem.net tổng hợp sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán có thêm tài liệu tham khảo

350 câu
1945 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA9
AANETWORK