ADMICRO

Đề Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 10

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 10 CD năm 2022-2023

Trường THPT Tô Hiến Thành

25/10/2022
318 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 10 CTST năm 2022-2023

Trường THPT Lương Thế Vinh

25/10/2022
134 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADSENSE / 1

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Lê Quý Đôn

25/10/2022
115 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

17/05/2022
90 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
UREKA

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Quang Trung

23/04/2022
459 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

21/04/2022
328 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

18/04/2022
204 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Tiên Lãng

16/04/2022
85 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Lợi

16/04/2022
44 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Khuyến

14/03/2022
318 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lương Thế Vinh

11/03/2022
240 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nhân Chính

07/03/2022
160 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Hiền

28/02/2022
138 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

23/12/2021
1470 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm

23/12/2021
667 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

17/12/2021
536 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Đăng Lưu

13/12/2021
433 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Quyền

08/12/2021
250 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

08/12/2021
104 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Đăng Lưu

27/10/2021
846 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Hưng Đạo

27/10/2021
378 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Chu Trinh

27/10/2021
303 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Du

27/10/2021
115 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lý Thường Kiệt

13/10/2021
174 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

18/04/2021
696 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Quang Trung

18/04/2021
232 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

18/04/2021
97 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

18/04/2021
70 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Lý Tự Trọng

18/04/2021
29 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Ngô Quyền

11/03/2021
313 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Triệu Phong

11/03/2021
98 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Đông Hà

11/03/2021
110 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Vĩnh Định

11/03/2021
23 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Phan Đăng Lưu

11/03/2021
13 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Nghèn

11/03/2021
12 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Chu Văn An

11/03/2021
52 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Yên Lạc

11/03/2021
18 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch sử 10 năm 2021

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

11/03/2021
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Lê Trung Đình

11/03/2021
10 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Vạn Tường

11/03/2021
16 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 10 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

26/12/2020
482 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2020

Trường THPT Hùng Vương

03/12/2020
1569 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2020

Trường THPT Lê Quý Đôn

03/12/2020
977 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2020

Trường THPT Trương Định

03/12/2020
506 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2020

Trường THPT Hoàng Văn Thụ

03/12/2020
288 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 10 năm 2020

Trường THPT Đoàn Thị Điểm

19/10/2020
1251 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 10 năm 2020

Trường THPT Lương Thúc Kỳ

12/10/2020
627 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 10 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Du

12/10/2020
588 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
MGID
ADMICRO