ADMICRO

Đề Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 10

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

23/12/2021
1426 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm

23/12/2021
654 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO / 1

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

17/12/2021
527 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Đăng Lưu

13/12/2021
427 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
VDO.AI

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Quyền

08/12/2021
245 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

08/12/2021
102 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Đăng Lưu

27/10/2021
844 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Hưng Đạo

27/10/2021
375 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Chu Trinh

27/10/2021
302 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Du

27/10/2021
115 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lý Thường Kiệt

13/10/2021
172 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

18/04/2021
685 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Quang Trung

18/04/2021
226 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

18/04/2021
92 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

18/04/2021
64 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Lý Tự Trọng

18/04/2021
23 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Ngô Quyền

11/03/2021
304 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Triệu Phong

11/03/2021
97 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Đông Hà

11/03/2021
105 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Vĩnh Định

11/03/2021
23 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Phan Đăng Lưu

11/03/2021
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Nghèn

11/03/2021
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Chu Văn An

11/03/2021
49 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Yên Lạc

11/03/2021
18 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

11/03/2021
9 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Lê Trung Đình

11/03/2021
10 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021

Trường THPT Vạn Tường

11/03/2021
14 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 10 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

26/12/2020
481 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2020

Trường THPT Hùng Vương

03/12/2020
1568 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2020

Trường THPT Lê Quý Đôn

03/12/2020
976 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2020

Trường THPT Trương Định

03/12/2020
506 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 năm 2020

Trường THPT Hoàng Văn Thụ

03/12/2020
288 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 10 năm 2020

Trường THPT Đoàn Thị Điểm

19/10/2020
1250 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 10 năm 2020

Trường THPT Lương Thúc Kỳ

12/10/2020
627 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 10 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Du

12/10/2020
585 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
MGID
ADMICRO