ADMICRO

Đề Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 12

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi

31/12/2022
213 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Võ Thị Sáu

30/12/2022
173 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADSENSE / 1

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Gia Định

30/12/2022
82 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Hồng Phong

15/12/2022
450 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
UREKA

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Du

15/12/2022
56 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

14/12/2022
46 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Trân

13/12/2022
22 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Thanh Hiền

13/12/2022
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Ngô Quyền

27/10/2022
264 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Quang Trung

26/10/2022
141 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Gia Định

21/10/2022
30 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Võ Thị Sáu

20/10/2022
16 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2022-2023

Trường THPT Lê Lợi

18/10/2022
12 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Khai Nguyên

16/05/2022
27 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lý Tự Trọng

17/04/2022
145 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Văn Trị

15/04/2022
50 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

13/04/2022
45 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Hồng Ngự

12/04/2022
28 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Du

12/04/2022
8 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Đồng Đậu

08/03/2022
133 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

02/03/2022
48 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

01/03/2022
18 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Khương Hạ

28/02/2022
12 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Duy Tân

28/02/2022
7 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

28/02/2022
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Trần Văn Ơn

25/12/2021
174 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lý Tự Trọng

20/12/2021
127 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Quyền

16/12/2021
66 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

16/12/2021
48 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Huệ

15/12/2021
40 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Duy Tân

15/12/2021
22 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Gia Tự

08/12/2021
60 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

08/12/2021
25 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 12 năm 2021-2022

Trường THPT Tiên Yên

30/10/2021
164 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 12 năm 2021-2022

Trường THPT Võ Trường Toản

30/10/2021
55 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

27/10/2021
81 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

27/10/2021
26 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh 12 năm 2021-2022

Trường THPT Duy Tân

27/10/2021
17 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh 12 năm 2021

THPT Hoài Đức

30/06/2021
9 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh 12 năm 2021

THPT Việt Đức

27/06/2021
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh 12 năm 2021

THPT Nguyễn Chí Thanh

26/06/2021
3 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

16/04/2021
365 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

16/04/2021
169 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Trãi

16/04/2021
73 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Huệ

16/04/2021
51 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

16/04/2021
16 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh 12 năm 2021

THPT Chuyên Nghệ An

28/03/2021
9 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Yên Lạc 2

16/03/2021
168 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt

15/03/2021
65 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Hoằng Hóa

15/03/2021
31 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Du

15/03/2021
34 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Huệ

15/03/2021
8 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 12 năm 2021

Trường THPT Lê Thành Phương

15/03/2021
14 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Diên Hồng

17/12/2020
656 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

03/12/2020
560 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

03/12/2020
226 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Trần Suyền

03/12/2020
106 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Sinh 12 năm 2020

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

24/11/2020
37 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Lê Trung Kiên

06/11/2020
280 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Sinh 12 năm 2020

Trường THPT Lý Thái Tổ

18/10/2020
15 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Lê Quý Đôn

12/10/2020
152 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Trần Suyền

12/10/2020
31 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Duy Tân

09/10/2020
15 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Ngô Gia Tự

09/10/2020
27 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Phan Bội Châu

09/10/2020
36 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Bùi Thị Xuân

09/10/2020
3 lượt thi
0/24
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 12 năm 2020

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

09/10/2020
68 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
MGID
ADMICRO