ADSENSE / 1

ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

TRẮC NGHIỆM THÔNG MINH

Đa dạng nội dung

Đa dạng nội dung

Cung cấp đa dạng nội dung các câu hỏi trắc nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau

Ma trận câu hỏi

Hệ thống sẽ dựavào ma trận câu hỏi phong phú để tự tổng hợp thành đề trắc nghiệm

Đáp án chi tiết

Đáp án chi tiết

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm hệ thống sẽ thông báo số điểm đạt được kèm lời giải chi tiết

ZUNIA9
AANETWORK