ADMICRO

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Khoa học - Kỹ thuật

80+ câu trắc nghiệm Điện công suất

80+ câu trắc nghiệm Điện công suất

Đề cương ôn thi với 80+ câu hỏi môn Điện công suất có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng , đặc biệt là chuyên ngành Điện tử hệ thống các kiến thức và ôn thi dễ dàng hơn.

81 câu
457 lượt thi
Xem chi tiết
330 câu trắc nghiệm Công nghệ Hàn

330 câu trắc nghiệm Công nghệ Hàn

Trắc nghiệm ôn thi với 330 câu hỏi môn Công nghệ Hàn có đáp án dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Cơ khí hệ thống các kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra!

330 câu
91 lượt thi
Xem chi tiết
ADSENSE / 1
200 câu trắc nghiệm Kỹ thuật môi trường

200 câu trắc nghiệm Kỹ thuật môi trường

Trắc nghiệm ôn thi với 200 câu hỏi môn Kỹ thuật môi trường có đáp án giúp các bạn có thêm tư liệu, hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho các kì thì diễn ra sắp tới và đạt được kết quả cao.

200 câu
94 lượt thi
Xem chi tiết
320+ câu trắc nghiệm Công nghệ sản xuất Dược phẩm

320+ câu trắc nghiệm Công nghệ sản xuất Dược phẩm

Đề cương ôn thi gồm 326 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ sản xuất Dược phẩm có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

326 câu
317 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA12
255 câu trắc nghiệm Kỹ thuật lạnh

255 câu trắc nghiệm Kỹ thuật lạnh

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Kỹ thuật lạnh gồm 255 câu có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

255 câu
249 lượt thi
Xem chi tiết
160 câu trắc nghiệm Kỹ thuật mạch điện tử

160 câu trắc nghiệm Kỹ thuật mạch điện tử

Bộ 160 câu hỏi trắc nghiệm Kỹ thuật mạch điện tử có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

160 câu
76 lượt thi
Xem chi tiết
ADMICRO
220 câu trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động

220 câu trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động

Bộ 220 câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

220 câu
1320 lượt thi
Xem chi tiết
325 câu trắc nghiệm Truyền số liệu

325 câu trắc nghiệm Truyền số liệu

Bộ 325 câu hỏi trắc nghiệm Truyền số liệu có đáp án được tracnghiem.net chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

325 câu
1490 lượt thi
Xem chi tiết
290 câu trắc nghiệm Kỹ thuật thực phẩm

290 câu trắc nghiệm Kỹ thuật thực phẩm

Cùng ôn thi với bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật thực phẩm có đáp án mà tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

290 câu
154 lượt thi
Xem chi tiết
306 câu trắc nghiệm Kỹ thuật cảm biến

306 câu trắc nghiệm Kỹ thuật cảm biến

Cùng ôn thi với bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến có đáp án mà tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

306 câu
188 lượt thi
Xem chi tiết
100+ Câu trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo

100+ Câu trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đo lường điện và thiết bị đo có đáp án nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ kiến thức, để chuẩn bị cho kì thi sắp tới!

129 câu
625 lượt thi
Xem chi tiết
350+ Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ chế tạo máy

350+ Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ chế tạo máy

Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ chế tạo máy có đáp án này sẽ giúp cho các bạn sinh viên có thêm tư liệu ôn tập và thi cử đạt kết quả cao.

372 câu
2289 lượt thi
Xem chi tiết
340+ Câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu

340+ Câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu

Cùng ôn thi với 300+ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu có đáp án dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn cùng tham khảo

349 câu
555 lượt thi
Xem chi tiết
135 câu trắc nghiệm môn Thủy khí

135 câu trắc nghiệm môn Thủy khí

Cùng ôn thi với bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí có đáp án mà tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

135 câu
496 lượt thi
Xem chi tiết
270+ câu trắc nghiệm Thiết kế cầu đường hầm giao thông

270+ câu trắc nghiệm Thiết kế cầu đường hầm giao thông

Sưu tầm hơn 270+ câu hỏi trắc nghiệm Thiết kế cầu đường hầm giao thông có đáp án đầy đủ, nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ kiến thức, để chuẩn bị cho kì thi sắp tới!

271 câu
1 lượt thi
Xem chi tiết
400+ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử

400+ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử

Ôn thi với 400+ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

443 câu
731 lượt thi
Xem chi tiết
300+ Câu trắc nghiệm môn Cơ học đất

300+ Câu trắc nghiệm môn Cơ học đất

Sưu tầm 300+ câu hỏi trắc nghiệm Cơ học đất có đáp án được tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

306 câu
136 lượt thi
Xem chi tiết
385 câu trắc nghiệm Vật liệu kỹ thuật

385 câu trắc nghiệm Vật liệu kỹ thuật

Ôn thi với 380+ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu kỹ thuật có đáp án dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

385 câu
627 lượt thi
Xem chi tiết
250+ Câu trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí

250+ Câu trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí

Nhằm giúp cho các bạn sinh viên có thêm tài liệu ôn tập, tracnghiem.net đã sưu tầm và chia sẽ 250+ Câu trắc nghiệm môn Vật liệu cơ khí có đáp án dưới đây. Hy vọng giúp sinh viên củng cố lại kiến thức và nghiên cứu sâu hơn!

293 câu
888 lượt thi
Xem chi tiết
100 câu hỏi trắc nghiệm Vật liệu điện

100 câu hỏi trắc nghiệm Vật liệu điện

tracnghiem.net sưu tầm và chia sẻ hơn 100 Câu trắc nghiệm môn Vật liệu điện có đáp án dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

100 câu
lượt thi
Xem chi tiết
860 Câu trắc nghiệm môn Hóa phân tích

860 Câu trắc nghiệm môn Hóa phân tích

tracnghiem.net sưu tầm và chia sẻ hơn 860 Câu trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

860 câu
1005 lượt thi
Xem chi tiết
260 câu trắc nghiệm Thủ tục hải quan

260 câu trắc nghiệm Thủ tục hải quan

Chia sẻ hơn 260 câu trắc nghiệm Thủ tục hải quan có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.

260 câu
1268 lượt thi
Xem chi tiết
300 câu trắc nghiệm Tổng quát viễn thông

300 câu trắc nghiệm Tổng quát viễn thông

Sưu tầm và chia sẻ hơn 300 câu trắc nghiệm Tổng quát viễn thông (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

300 câu
397 lượt thi
Xem chi tiết
340 câu trắc nghiệm Chi tiết máy

340 câu trắc nghiệm Chi tiết máy

Tổng hợp và chia sẻ hơn 340 câu trắc nghiệm Chi tiết máy nhằm giúp các bạn sinh viên khối ngành Kỹ thuật có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

338 câu
227 lượt thi
Xem chi tiết
2330 câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng

2330 câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng dành cho các sinh viên và kỹ sư khối ngành xây dựng tham khảo, ôn tập khi thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

2330 câu
21 lượt thi
Xem chi tiết
700 câu hỏi trắc nghiệm An toàn điện

700 câu hỏi trắc nghiệm An toàn điện

Tổng hợp 700 câu trắc nghiệm An toàn điện có đáp án, giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị có kì thì sắp tới.

697 câu
645 lượt thi
Xem chi tiết
250 câu trắc nghiệm Kỹ thuật nhiệt

250 câu trắc nghiệm Kỹ thuật nhiệt

Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm Kỹ thuật Nhiệt dành cho sinh viên đại học, cao đẳng thuộc khối ngành kỹ thuật ôn thi kết thúc học phần hiệu quả.

250 câu
1362 lượt thi
Xem chi tiết
250 câu trắc nghiệm Kỹ thuật điện

250 câu trắc nghiệm Kỹ thuật điện

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kỹ thuật điện có đáp án giúp các bạn ôn tập và củng cố thêm kiến thức nhằm đạt kết quả cao nhất cho kì thi sắp đến.

250 câu
142 lượt thi
Xem chi tiết
500 câu trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động

500 câu trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động

Bộ đề thi trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động có đáp án dành cho các bạn sinh viên đang theo học khối ngành kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật xây dựng có thêm tư liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

500 câu
523 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA9
AANETWORK