ADMICRO

Đề Trắc Nghiệm GDCD Lớp 12

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

09/12/2021
783 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

09/12/2021
392 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO / 1

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Bùi Thị Xuân

09/12/2021
199 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lương Ngọc Quyến

09/12/2021
104 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
VDO.AI

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Gia Tự

09/12/2021
28 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Văn Trị

08/12/2021
19 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Hùng Vương

08/12/2021
19 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Mai Hắc Đế

08/12/2021
7 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Lương Văn Can

08/12/2021
7 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Gia Định

08/12/2021
14 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

27/10/2021
381 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Huệ

27/10/2021
172 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022 Trường THPT

Trường THPT Trần Cao Vân

27/10/2021
71 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Hai Bà Trưng

27/10/2021
48 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

27/10/2021
25 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Trần Phú

18/04/2021
765 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Chu Văn An

18/04/2021
353 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

18/04/2021
100 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Hùng Vương

18/04/2021
84 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Phước Long

18/04/2021
22 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Long Thới

24/03/2021
173 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Phùng Hưng

24/03/2021
65 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Lạc Hồng

24/03/2021
39 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Việt Anh

24/03/2021
25 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Nam Việt

24/03/2021
17 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn GDCD 12 năm 2021

Trường THPT Lê Minh Xuân

11/03/2021
109 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi
MGID
ADMICRO