ADMICRO

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị - Marketing

60+ câu trắc nghiệm Phân tích kinh doanh

60+ câu trắc nghiệm Phân tích kinh doanh

Sưu tầm và chia sẻ 60 câu hỏi trắc nghiệm Phân tích kinh doanh có đáp án, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

66 câu
184 lượt thi
Xem chi tiết
100+ câu trắc nghiệm Giao tiếp trong kinh doanh

100+ câu trắc nghiệm Giao tiếp trong kinh doanh

Cùng ôn thi với bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giao tiếp trong kinh doanh có đáp án mà tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

102 câu
1984 lượt thi
Xem chi tiết
ADSENSE / 1
135 câu trắc nghiệm Hệ thống thông tin quản lý

135 câu trắc nghiệm Hệ thống thông tin quản lý

tracnghiem.net sưu tầm và chia sẽ hơn 135+ câu trắc nghiệm Hệ thống thông tin quản lý có đáp án chi tiết dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, để chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

135 câu
809 lượt thi
Xem chi tiết
200 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức

200 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức

Cùng tracnghiem.net ôn thi với 200 câu hỏi trắc nghiệm Hành vi tổ chức có đáp án dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

200 câu
3355 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA12
200 câu trắc nghiệm Quan hệ công chúng (Pr)

200 câu trắc nghiệm Quan hệ công chúng (Pr)

Sưu tầm và chia sẻ bộ câu hỏi trắc nghiệm Quan hệ công chúng có đáp án dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

200 câu
1216 lượt thi
Xem chi tiết
228 câu trắc nghiệm môn Quản trị Logistics

228 câu trắc nghiệm môn Quản trị Logistics

Sưu tầm và chia sẻ hơn 230+ câu trắc nghiệm Quản trị Logistics (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Quản trị sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

228 câu
2887 lượt thi
Xem chi tiết
ADMICRO
380 câu trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng

380 câu trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng

Nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị ôn thi đạt kết quả cao, tracnghiem.net chia sẻ đến bạn bộ 380 câu trắc nghiệm môn Quản trị văn phòng có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo.

380 câu
1382 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm ôn thi môn Toán kinh tế

Trắc nghiệm ôn thi môn Toán kinh tế

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo, tracnghiem.net xin chia sẻ bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Toán kinh tế có đáp án dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

54 câu
225 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm Toán cao cấp C1

Trắc nghiệm Toán cao cấp C1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Toán cao cấp C1 có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đẳng có thêm tài liệu tham khảo phong phú và ôn thi một cách dễ dàng hơn.

100 câu
531 lượt thi
Xem chi tiết
370 câu trắc nghiệm Quản lý bán hàng

370 câu trắc nghiệm Quản lý bán hàng

Tổng hợp và chia sẻ 370 câu trắc nghiệm Quản lý bán hàng có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,... để bạn có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

370 câu
1532 lượt thi
Xem chi tiết
290+ Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh quốc tế

290+ Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh quốc tế

Sưu tầm và chia sẽ 296 câu trắc nghiệm môn Quản trị kinh doanh quốc tế có đáp án dành cho các bạn sinh viên ôn thi nhằm đạt kết quả cao nhất.

294 câu
1137 lượt thi
Xem chi tiết
210 câu trắc nghiệm Định giá tài sản

210 câu trắc nghiệm Định giá tài sản

Chia sẻ 210 câu trắc nghiệm định giá tài sản có đáp án dành cho các bạn sinh viên ôn thi nhằm đạt kết quả cao nhất.

210 câu
567 lượt thi
Xem chi tiết
110 câu trắc nghiệm môn Quản trị dịch vụ

110 câu trắc nghiệm môn Quản trị dịch vụ

Sưu tầm và chia sẻ hơn 110 câu trắc nghiệm Quản trị dịch vụ (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Quản trị sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

110 câu
205 lượt thi
Xem chi tiết
215 câu trắc nghiệm môn Quản trị xuất nhập khẩu

215 câu trắc nghiệm môn Quản trị xuất nhập khẩu

Sưu tầm và chia sẻ hơn 215 câu trắc nghiệm Quản trị xuất nhập khẩu (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Quản trị sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

215 câu
608 lượt thi
Xem chi tiết
900 câu trắc nghiệm Quản trị dự án

900 câu trắc nghiệm Quản trị dự án

Tổng hợp 900 câu trắc nghiệm Quản trị dự án có đáp án hay nhất dành cho các bạn sinh viên ôn thi đạt kết quả cao nhất. Mời các các bạn tham khảo!

900 câu
899 lượt thi
Xem chi tiết
810 câu trắc nghiệm Quản trị Sản xuất

810 câu trắc nghiệm Quản trị Sản xuất

Với hơn 810 câu trắc nghiệm Quản trị Sản xuất (có đáp án) dành cho các bạn sinh viên nhằm giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

807 câu
578 lượt thi
Xem chi tiết
640 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

640 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

Với 580 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,... có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

639 câu
3014 lượt thi
Xem chi tiết
493 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị Tài chính

493 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị Tài chính

Với 493 câu trắc nghiệm Quản trị Tài chính được chia sẻ nhằm giúp các bạn sinh viên khối ngành Tài chính - Ngân hàng có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

493 câu
1274 lượt thi
Xem chi tiết
520 câu trắc nghiệm Quản trị Nguồn nhân lực

520 câu trắc nghiệm Quản trị Nguồn nhân lực

Tổng hợp đa dạng những câu hỏi trắc nghiệm Quản trị Nguồn nhân lực có đáp án hay nhất giúp các bạn ôn thi đạt kết quả cao.

520 câu
7131 lượt thi
Xem chi tiết
470 câu trắc nghiệm Quản trị Chiến lược

470 câu trắc nghiệm Quản trị Chiến lược

Tổng hợp 470 câu trắc nghiệm Quản trị chiến lược có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,... để bạn có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

470 câu
4657 lượt thi
Xem chi tiết
200+ câu trắc nghiệm Quản trị Chất lượng

200+ câu trắc nghiệm Quản trị Chất lượng

Chia sẻ hơn 200+ câu trắc nghiệm Quản trị Chất lượng dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế, Marketing,... để bạn ôn tập, hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

246 câu
3786 lượt thi
Xem chi tiết
750 câu trắc nghiệm Quản trị học

750 câu trắc nghiệm Quản trị học

Với 750 câu trắc nghiệm Quản trị học được chia sẻ nhằm giúp các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

750 câu
28967 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA9
AANETWORK