Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị - Marketing

Trắc nghiệm Quản trị học

Trắc nghiệm Quản trị học

Với 200+ câu trắc nghiệm Quản trị học được chia sẻ nhằm giúp các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

200 câu
10 lượt thi
Xem chi tiết