Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Luật - Môn khác

Trắc nghiệm luật hôn nhân gia đình

Trắc nghiệm luật hôn nhân gia đình

Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật hôn nhân gia đình dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao.

100 câu
13 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm luật đất đai

Trắc nghiệm luật đất đai

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Đất đai dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi nhằm đạt kết quả cao.

200 câu
10 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm luật dân sự

Trắc nghiệm luật dân sự

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Dân sự dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao.

250 câu
7 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm Luật hành chính

Trắc nghiệm Luật hành chính

Hơn 150 câu hỏi trắc nghiệm Luật Hành chính dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao.

230 câu
8 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm Luật hình sự

Trắc nghiệm Luật hình sự

Cập nhật 200+ câu trắc nghiệm Luật Hình sự có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

200 câu
7 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm Luật kinh doanh

Trắc nghiệm Luật kinh doanh

Bộ 200+ câu trắc nghiệm Luật Kinh doanh được chia sẻ dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao.

200 câu
8 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm Luật Kinh tế

Trắc nghiệm Luật Kinh tế

Tổng hợp 300+ câu trắc nghiệm Luật Kinh tế được chia sẻ dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật làm tư liệu tham khảo ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

300 câu
8 lượt thi
Xem chi tiết