ADMICRO

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Luật - Môn khác

758 câu trắc nghiệm Y sinh học di truyền

758 câu trắc nghiệm Y sinh học di truyền

Hi vọng với tài liệu ôn thi gồm 750+ câu hỏi trắc nghiệm Y sinh học di truyền có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành y - bác sĩ có thêm tư liệu tham khảo bổ ích và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp diễn ra.

758 câu
2045 lượt thi
Xem chi tiết
1350 câu trắc nghiệm Mô học đại cương

1350 câu trắc nghiệm Mô học đại cương

Tổng hợp và chia sẻ 1350 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Mô học đại cương có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành y - bác sĩ để bạn có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

1350 câu
2260 lượt thi
Xem chi tiết
ADSENSE / 1
350 câu trắc nghiệm Miễn dịch học

350 câu trắc nghiệm Miễn dịch học

Tài liệu ôn thi 350 câu hỏi trắc nghiệm Miễn dịch học có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây giúp cho các bạn sinh viên chuyên ngành Y có thêm tư liệu tham khảo để chuẩn bị cho kì thi sắp tới!

350 câu
2902 lượt thi
Xem chi tiết
1000 câu trắc nghiệm Bệnh học truyền nhiễm

1000 câu trắc nghiệm Bệnh học truyền nhiễm

Đề cương ôn thi gồm 1000 câu hỏi trắc nghiệm Bệnh học truyền nhiễm có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

1000 câu
304 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA12
1000+ câu Trắc nghiệm Huyết học - Truyền máu

1000+ câu Trắc nghiệm Huyết học - Truyền máu

Tài liệu ôn thi 1050 câu hỏi trắc nghiệm Huyết học - Truyền máu có đáp án được tracnghiem.net chọn lọc và chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

1050 câu
723 lượt thi
Xem chi tiết
270 câu trắc nghiệm Răng - Hàm- Mặt

270 câu trắc nghiệm Răng - Hàm- Mặt

270 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Răng - Hàm- Mặt có đáp án nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

480 câu
837 lượt thi
Xem chi tiết
ADMICRO
110+ câu trắc nghiệm Luật an sinh xã hội

110+ câu trắc nghiệm Luật an sinh xã hội

Tổng hợp 210 câu trắc nghiệm môn Luật an sinh xã hội (có đáp án) được chia sẻ dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật làm tư liệu tham khảo ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

116 câu
90 lượt thi
Xem chi tiết
1150 câu hỏi trắc nghiệm Bệnh lý học

1150 câu hỏi trắc nghiệm Bệnh lý học

Chia sẻ hơn 1150 câu hỏi trắc nghiệm Bệnh lý học có đáp án nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

1150 câu
145 lượt thi
Xem chi tiết
200+ câu trắc nghiệm Gây mê hồi sức

200+ câu trắc nghiệm Gây mê hồi sức

Chia sẻ hơn 200+ câu hỏi trắc nghiệm Gây mê hồi sức có đáp án nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

214 câu
183 lượt thi
Xem chi tiết
470 câu trắc nghiệm Chuẩn đoán hình ảnh

470 câu trắc nghiệm Chuẩn đoán hình ảnh

Chọn lọc và chia sẻ hơn 470 câu hỏi trắc nghiệm Chuẩn đoán hình ảnh có đáp án nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

470 câu
819 lượt thi
Xem chi tiết
300 câu trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng

300 câu trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng

Bộ 300 câu trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng được chia sẻ dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao.

300 câu
232 lượt thi
Xem chi tiết
470 câu trắc nghiệm Điều dưỡng cơ bản

470 câu trắc nghiệm Điều dưỡng cơ bản

Chọn lọc và chia sẻ hơn 350 câu hỏi trắc nghiệm Điều dưỡng cơ bản có đáp án nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

470 câu
1897 lượt thi
Xem chi tiết
345 câu trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế

345 câu trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế

Chọn lọc và chia sẻ hơn 340+ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

345 câu
1127 lượt thi
Xem chi tiết
500 câu trắc nghiệm Dinh dưỡng học

500 câu trắc nghiệm Dinh dưỡng học

Bộ 500 câu hỏi trắc nghiệm Dinh dưỡng học có đáp án được tracnghiem.net chia sẻ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

500 câu
1702 lượt thi
Xem chi tiết
485 câu trắc nghiệm môn Tâm lý y đức

485 câu trắc nghiệm môn Tâm lý y đức

Sưu tầm và chia sẻ hơn 485 câu trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Y học sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

485 câu
2117 lượt thi
Xem chi tiết
130 Câu hỏi trắc nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm

130 Câu hỏi trắc nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm

Sưu tầm và chia sẽ 130 Câu hỏi trắc nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm có đáp án, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

130 câu
177 lượt thi
Xem chi tiết
690 câu trắc nghiệm Ký sinh trùng

690 câu trắc nghiệm Ký sinh trùng

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu ôn thi, tracnghiem.net chia sẽ đến các bạn bộ 690 trắc nghiệm Ký sinh trùng có đáp án dưới đây.

690 câu
4141 lượt thi
Xem chi tiết
490 Câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học

490 Câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học

Chọn lọc 490 câu hỏi Trắc nghiệm môn Dân số học có đáp án được tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành có thêm tư liệu tham khảo!

490 câu
921 lượt thi
Xem chi tiết
810+ câu trắc nghiệm Tai - Mũi - Họng

810+ câu trắc nghiệm Tai - Mũi - Họng

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu ôn thi, tracnghiem.net chia sẽ đến các bạn bộ 800+ trắc nghiệm Tai - Mũi - Họng có đáp án dưới đây.

811 câu
342 lượt thi
Xem chi tiết
900 câu trắc nghiệm môn Quản lý thuế

900 câu trắc nghiệm môn Quản lý thuế

tracnghiem.net sưu tầm và chia sẽ hơn 900 câu trắc nghiệm Quản lý thuế có đáp án chi tiết dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, để chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

900 câu
57 lượt thi
Xem chi tiết
550+ Câu trắc nghiệm Dịch tễ học

550+ Câu trắc nghiệm Dịch tễ học

Sưu tầm 550+ Câu trắc nghiệm Dịch tễ học có đáp án đầy đủ, nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ kiến thức, để chuẩn bị cho kì thi sắp tới!

567 câu
1257 lượt thi
Xem chi tiết
1000+ câu Trắc nghiệm Y học cổ truyền

1000+ câu Trắc nghiệm Y học cổ truyền

Sưu tầm 1000 Câu trắc nghiệm Y học cổ truyền có đáp án đầy đủ, nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ kiến thức, để chuẩn bị cho kì thi sắp tới!

1170 câu
368 lượt thi
Xem chi tiết
1300+ Câu trắc nghiệm Vi sinh vật

1300+ Câu trắc nghiệm Vi sinh vật

tracnghiem.net sưu tầm và chia sẻ hơn 1300+ Câu trắc nghiệm Vi sinh vật có đáp án dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

1350 câu
829 lượt thi
Xem chi tiết
1477 Câu trắc nghiệm Nhi khoa

1477 Câu trắc nghiệm Nhi khoa

Bộ 1450+ câu hỏi trắc nghiệm Nhi khoa có đáp án được tracnghiem.net chia sẽ dưới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo!

1477 câu
396 lượt thi
Xem chi tiết
700+ câu trắc nghiệm Da Liễu

700+ câu trắc nghiệm Da Liễu

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu ôn thi, tracnghiem.net chia sẽ đến các bạn bộ 651 trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án dưới đây.

713 câu
323 lượt thi
Xem chi tiết
2500+ câu trắc nghiệm Sinh lý học

2500+ câu trắc nghiệm Sinh lý học

Tổng hợp và chia sẻ 2500+ câu trắc nghiệm Sinh lý học có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành y - bác sĩ để bạn có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

2509 câu
1393 lượt thi
Xem chi tiết
2000 câu trắc nghiệm Nội khoa cơ sở

2000 câu trắc nghiệm Nội khoa cơ sở

Tổng hợp và chia sẻ 2000 câu trắc nghiệm Nội khoa cơ sở có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành y - bác sĩ để bạn có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

2000 câu
577 lượt thi
Xem chi tiết
210 câu trắc nghiệm môn Luật cạnh tranh

210 câu trắc nghiệm môn Luật cạnh tranh

Tổng hợp 210 câu trắc nghiệm môn Luật cạnh tranh (có đáp án) được chia sẻ dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật làm tư liệu tham khảo ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

210 câu
416 lượt thi
Xem chi tiết
1730 câu trắc nghiệm Nội ngoại cơ sở

1730 câu trắc nghiệm Nội ngoại cơ sở

Tổng hợp và chia sẻ 1700+ câu trắc nghiệm Nội ngoại cơ sở có đáp án dành cho các bạn sinh viên khối ngành y - bác sĩ để bạn có thêm tư liệu tham khảo học tập bổ ích.

1730 câu
134 lượt thi
Xem chi tiết
150 câu trắc nghiệm môn Luật so sánh

150 câu trắc nghiệm môn Luật so sánh

Cập nhật hơn 150 câu trắc nghiệm môn Luật so sánh có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

150 câu
118 lượt thi
Xem chi tiết
1800+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa Sinh

1800+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa Sinh

Nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành ôn thi đạt kết quả cao, tracnghiem.net chia sẻ đến bạn 1800+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa Sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

1868 câu
7535 lượt thi
Xem chi tiết
195 câu trắc nghiệm Luật tố tụng dân sự

195 câu trắc nghiệm Luật tố tụng dân sự

Chọn lọc và cập nhật hơn 195 câu trắc nghiệm môn Luật tố tụng dân sự có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

195 câu
769 lượt thi
Xem chi tiết
190 câu trắc nghiệm môn Luật ngân hàng

190 câu trắc nghiệm môn Luật ngân hàng

tracnghiem.net chia sẻ đến các bạn sinh viên chuyên ngành Luật bộ 190 câu trắc nghiệm môn Luật ngân hàng để bạn có thêm tư liệu ôn thi đạt kết quả cao.

190 câu
1220 lượt thi
Xem chi tiết
260 câu trắc nghiệm môn Luật đầu tư

260 câu trắc nghiệm môn Luật đầu tư

Sưu tầm và chia sẻ hơn 260 câu trắc nghiệm Luật đầu tư có đáp án dành cho các bạn sinh viên, sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

260 câu
200 lượt thi
Xem chi tiết
230 câu trắc nghiệm môn Luật tài chính

230 câu trắc nghiệm môn Luật tài chính

Cùng tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật tài chính có đáp án dưới đây, hi vọng sẽ trở thành nguồn tài liệu bổ ích giúp các bạn học tập và nghiên cứu một cách tốt nhất

230 câu
115 lượt thi
Xem chi tiết
360 câu trắc nghiệm Luật lao động

360 câu trắc nghiệm Luật lao động

Chọn lọc và cập nhật hơn 360 câu trắc nghiệm môn Luật lao động có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

359 câu
1114 lượt thi
Xem chi tiết
244 câu trắc nghiệm Luật bảo hiểm

244 câu trắc nghiệm Luật bảo hiểm

Sưu tầm 245 câu trắc nghiệm Luật bảo hiểm có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

244 câu
256 lượt thi
Xem chi tiết
290 câu trắc nghiệm môn Luật Du lịch

290 câu trắc nghiệm môn Luật Du lịch

Nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao, tracnghiem.net chia sẻ đến bạn bộ 290 câu trắc nghiệm môn Luật du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

290 câu
496 lượt thi
Xem chi tiết
385 câu trắc nghiệm Luật môi trường

385 câu trắc nghiệm Luật môi trường

Sưu tầm và chia sẽ 385 câu trắc nghiệm môn Luật Môi trường có đáp án dành cho các bạn sinh viên ôn thi nhằm đạt kết quả cao nhất.

382 câu
568 lượt thi
Xem chi tiết
320 câu trắc nghiệm môn Luật hiến pháp

320 câu trắc nghiệm môn Luật hiến pháp

Sưu tầm 320 câu hỏi trắc nghiệm Luật Hiến pháp có đáp án, dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi, sẽ giúp bạn hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

320 câu
2374 lượt thi
Xem chi tiết
300+ câu trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp

300+ câu trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp

Sưu tầm và chia sẽ 300+ câu trắc nghiệm môn Luật Doanh nghiệp có đáp án dành cho các bạn sinh viên ôn thi nhằm đạt kết quả cao nhất.

308 câu
2073 lượt thi
Xem chi tiết
600 câu trắc nghiệm Pháp luật kinh tế

600 câu trắc nghiệm Pháp luật kinh tế

Sưu tầm và chia sẻ hơn 600 câu trắc nghiệm Pháp luật kinh tế (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Kinh tế sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

600 câu
1582 lượt thi
Xem chi tiết
999 câu trắc nghiệm Giải phẫu bệnh

999 câu trắc nghiệm Giải phẫu bệnh

Hi vọng với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu bệnh sẽ giúp các bạn chuyên ngành Y học có thêm tài liệu tham khảo và ôn thi đạt kết quả cao.

999 câu
1095 lượt thi
Xem chi tiết
996 câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu đại cương

996 câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu đại cương

Chia sẻ 1000 câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu đại cương - có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Y học ôn thi đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

996 câu
3263 lượt thi
Xem chi tiết
1400+ câu hỏi trắc nghiệm Dược lý

1400+ câu hỏi trắc nghiệm Dược lý

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Dược lý dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Y học ôn thi đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

1413 câu
1012 lượt thi
Xem chi tiết
215 câu trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình

215 câu trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình

Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật hôn nhân gia đình dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao.

215 câu
999 lượt thi
Xem chi tiết
240+ câu trắc nghiệm Luật đất đai

240+ câu trắc nghiệm Luật đất đai

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Đất đai dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi nhằm đạt kết quả cao.

243 câu
716 lượt thi
Xem chi tiết
645 câu trắc nghiệm Luật dân sự

645 câu trắc nghiệm Luật dân sự

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Dân sự dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao.

643 câu
924 lượt thi
Xem chi tiết
420 câu trắc nghiệm Luật hành chính

420 câu trắc nghiệm Luật hành chính

Hơn 420 câu hỏi trắc nghiệm Luật Hành chính dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao.

420 câu
1515 lượt thi
Xem chi tiết
320 câu trắc nghiệm Luật hình sự

320 câu trắc nghiệm Luật hình sự

Cập nhật 320 câu trắc nghiệm Luật Hình sự có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

320 câu
1055 lượt thi
Xem chi tiết
500+ câu trắc nghiệm Luật kinh doanh

500+ câu trắc nghiệm Luật kinh doanh

Bộ 500+ câu trắc nghiệm Luật Kinh doanh được chia sẻ dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao.

504 câu
3944 lượt thi
Xem chi tiết
700 câu trắc nghiệm Luật Kinh tế

700 câu trắc nghiệm Luật Kinh tế

Tổng hợp 700 câu trắc nghiệm Luật Kinh tế được chia sẻ dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật làm tư liệu tham khảo ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

699 câu
393 lượt thi
Xem chi tiết
920+ câu trắc nghiệm Luật giáo dục

920+ câu trắc nghiệm Luật giáo dục

Tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành luât cho thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối khóa sắp đến.

921 câu
563 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA9
AANETWORK