Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Luật - Môn khác

150 câu trắc nghiệm môn Luật so sánh

150 câu trắc nghiệm môn Luật so sánh

Cập nhật hơn 150 câu trắc nghiệm môn Luật so sánh có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

84 câu
lượt thi
Xem chi tiết
180 câu trắc nghiệm môn Luật ngân hàng

180 câu trắc nghiệm môn Luật ngân hàng

tracnghiem.net chia sẻ đến các bạn sinh viên chuyên ngành Luật bộ 180+ câu trắc nghiệm môn Luật ngân hàng để bạn có thêm tư liệu ôn thi đạt kết quả cao.

180 câu
lượt thi
Xem chi tiết
210+ câu trắc nghiệm môn Luật tài chính

210+ câu trắc nghiệm môn Luật tài chính

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật tài chính có đáp án dành cho các bạn sinh viên ôn thi nhằm đạt kết quả cao nhất.

218 câu
lượt thi
Xem chi tiết
358 câu trắc nghiệm Luật lao động

358 câu trắc nghiệm Luật lao động

Chọn lọc và cập nhật hơn 358 câu trắc nghiệm môn Luật lao động có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

358 câu
lượt thi
Xem chi tiết
220 câu trắc nghiệm Luật bảo hiểm

220 câu trắc nghiệm Luật bảo hiểm

Sưu tầm 220 câu trắc nghiệm Luật bảo hiểm có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

220 câu
lượt thi
Xem chi tiết
290 câu trắc nghiệm môn Luật Du lịch

290 câu trắc nghiệm môn Luật Du lịch

Nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao, tracnghiem.net chia sẻ đến bạn bộ 290 câu trắc nghiệm môn Luật du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

290 câu
lượt thi
Xem chi tiết
385 câu trắc nghiệm Luật môi trường

385 câu trắc nghiệm Luật môi trường

Sưu tầm và chia sẽ 385 câu trắc nghiệm môn Luật Môi trường có đáp án dành cho các bạn sinh viên ôn thi nhằm đạt kết quả cao nhất.

385 câu
lượt thi
Xem chi tiết
320 câu trắc nghiệm môn Luật hiến pháp

320 câu trắc nghiệm môn Luật hiến pháp

Sưu tầm 320 câu hỏi trắc nghiệm Luật Hiến pháp dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao.

320 câu
lượt thi
Xem chi tiết
270 câu trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp

270 câu trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp

Sưu tầm và chia sẽ 296 câu trắc nghiệm môn Luật Doanh nghiệp có đáp án dành cho các bạn sinh viên ôn thi nhằm đạt kết quả cao nhất.

270 câu
lượt thi
Xem chi tiết
600 câu trắc nghiệm Pháp luật kinh tế

600 câu trắc nghiệm Pháp luật kinh tế

Sưu tầm và chia sẻ hơn 600 câu trắc nghiệm Pháp luật kinh tế (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Kinh tế sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!

600 câu
1 lượt thi
Xem chi tiết
835 câu trắc nghiệm Giải phẫu bệnh

835 câu trắc nghiệm Giải phẫu bệnh

Hi vọng với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu bệnh sẽ giúp các bạn chuyên ngành Y học có thêm tài liệu tham khảo và ôn thi đạt kết quả cao.

835 câu
4 lượt thi
Xem chi tiết
1000 câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu đại cương

1000 câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu đại cương

Chia sẻ 1000 câu hỏi trắc nghiệm Giải phẫu đại cương - có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Y học ôn thi đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

1000 câu
2 lượt thi
Xem chi tiết
1000 câu hỏi trắc nghiệm Dược lý

1000 câu hỏi trắc nghiệm Dược lý

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Dược lý dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Y học ôn thi đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

1000 câu
lượt thi
Xem chi tiết
215 câu trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình

215 câu trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình

Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật hôn nhân gia đình dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao.

215 câu
22 lượt thi
Xem chi tiết
240+ câu trắc nghiệm Luật đất đai

240+ câu trắc nghiệm Luật đất đai

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Đất đai dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi nhằm đạt kết quả cao.

243 câu
17 lượt thi
Xem chi tiết
645 câu trắc nghiệm Luật dân sự

645 câu trắc nghiệm Luật dân sự

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Dân sự dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao.

645 câu
21 lượt thi
Xem chi tiết
390 câu trắc nghiệm Luật hành chính

390 câu trắc nghiệm Luật hành chính

Hơn 390 câu hỏi trắc nghiệm Luật Hành chính dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao.

390 câu
20 lượt thi
Xem chi tiết
320 câu trắc nghiệm Luật hình sự

320 câu trắc nghiệm Luật hình sự

Cập nhật 320 câu trắc nghiệm Luật Hình sự có đáp án dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

320 câu
33 lượt thi
Xem chi tiết
400+ câu trắc nghiệm Luật kinh doanh

400+ câu trắc nghiệm Luật kinh doanh

Bộ 400+ câu trắc nghiệm Luật Kinh doanh được chia sẻ dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao.

418 câu
22 lượt thi
Xem chi tiết
700 câu trắc nghiệm Luật Kinh tế

700 câu trắc nghiệm Luật Kinh tế

Tổng hợp 700 câu trắc nghiệm Luật Kinh tế được chia sẻ dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật làm tư liệu tham khảo ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra.

700 câu
10 lượt thi
Xem chi tiết
250 câu trắc nghiệm Luật giáo dục

250 câu trắc nghiệm Luật giáo dục

Tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành luât cho thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối khóa sắp đến.

250 câu
6 lượt thi
Xem chi tiết