ADMICRO

920+ câu trắc nghiệm Luật giáo dục

Tài liệu gồm 921 câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm Luật giáo dục dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Luật ôn thi đạt kết quả cao. Để ôn tập hiệu quả các bạn có thể ôn theo từng phần trong bộ câu hỏi này bằng cách trả lời các câu hỏi và xem lại đáp án và lời giải chi tiết. Sau đó các bạn hãy chọn tạo ra đề ngẫu nhiên để kiểm tra lại kiến thức đã ôn.

921 câu
563 lượt thi

Chọn hình thức trắc nghiệm (30 câu/30 phút)

Chọn phần

ZUNIA9
AANETWORK