Nhận dạng người dùng là chức năng của:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án