Người có chức năng phân quyền truy cập là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án