Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án