ADMICRO

Thực hiện phép tính \((x-2 y)^{2}+x(y+1)\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO