ADMICRO

Hàm số \(y = {x^3} + 8{x^2} + 3x - 2\) đồng biến trên các khoảng:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO