ADMICRO

Cho hàm số \(y=\frac{x}{x-1} \). Chọn khẳng định đúng

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO