ADMICRO

Hàm số \(y = x - \sqrt {{x^2} - 1} \) đồng biến trên khoảng nào?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK