ADMICRO

Hàm số \(y = x ⁴ - 1\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO