ADMICRO

Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số. Hãy chọn khẳng định đúng

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO