ADMICRO

Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập số thực R?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO