ADMICRO

Cho hàm số y =f(x) có đồ thị f'(x) như hình vẽ bên


Hàm số \(y=f\left(x^{3}\right)\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO