ADMICRO

Hàm số \(y=-x^3+3x+5\) đồng biến trên khoảng nào sau đây

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO