ADMICRO

Cho hàm số y = x4 – 2x2 – 3. Khẳng định nào sau đây là sai?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK