ADMICRO

Khoảng nghịch biến của hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2} - 1\) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO