ADMICRO

Hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 1\) đồng biến trên các khoảng:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO