ADMICRO

Tìm khoảng đồng biến của hàm số \(f\left( x \right) = x + {\cos ^2}x\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO