ADMICRO

Cho hàm số y = sin2x - 2x. Hàm số này

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO