ADMICRO

Hàm số \(y = {x^3} - 5{x^2} + 5\) đồng biến trên các khoảng: 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK