ADMICRO

Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên khoảng (-1;1)?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK