ADMICRO

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên \(\mathbb{R}\)?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO