ADMICRO

Cho hàm số y=f(x). Hàm số y =f'(x) có đồ thị như hình vẽ sau đây.


Hàm số \(y=f\left(x-x^{2}\right)\) nghịch biến trên khoảng nào?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO