ADMICRO

Cho hàm số y=f(x). Hàm số y=f'(x) có bảng xét dấu:


Hàm số \(y=f\left(x^{2}+2 x\right)\) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO