ADMICRO

Trong tất cả các hình đa diện đều, hình nào có số mặt nhiều nhất? 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO