ADMICRO

Phân tích đa thức \(\begin{aligned} &15 a^{m+2} b-45 a^{m} b\left(m \in \mathbb{N}^{*}\right) \end{aligned}\) thành nhân tử:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO