ADMICRO

Phần ảo của số phức \(z=\frac{(3-2 i)(6+2 i)}{1+i}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO