ADMICRO

Hàm số y = x4 – 2x2 + 3 đồng biến trên các khoảng nào?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK