ADMICRO

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên \(\mathbb{R}\) và có đồ thị hàm số y=f'(x) như hình vẽ.

Đặt \(g(x)=f\left(x^{2}-2\right)\) Mệnh đề nào dưới đây sai?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO