ADMICRO

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

Hàm số y=f(3-x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO