ADMICRO

Hàm số \(y = {x^2} + 2x\) nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO