ADMICRO

Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của chúng?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO