ADMICRO

Chọn câu sai. Với điều kiện các phân thức có nghĩa thì từ \( \frac{a}{b} = \frac{e}{f} = \frac{c}{d}\) ta có:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO