ADMICRO

Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 42 cây xanh. Số cây xanh lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 2;4;7. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO