ADMICRO

Tìm x trong tỉ lệ thức \(8:\left( {{1 \over 4}.x} \right) = 2:0,02\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO