ADMICRO

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Nhận định nào sau đây không đúng :

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO