ADMICRO

Hưởng ứng phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khắn, ba lớp 7A, 7B, 7C đã quyên góp số sách lần lượt với tỉ lệ 3; 4; 5. Biết số sách quyên góp của lớp 7C hơn lớp 7A là 22 quyển.

Số sách giáo khoa của lớp 7A, 7B, 7C quyên góp lần lượt là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO