ADMICRO

Hàm số  \(y=\frac{x+2}{x-m}\) đồng biến trên khoảng \((2;+\infty)\) khi

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO