ADMICRO

Tổng 12+54 chia hết cho:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO