ADMICRO

Tính x4y7 : (-2x2y)2

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO